Thành lập 4 đoàn thanh tra việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

Rate this post

(HNM) – Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr / TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” tiếp tục đôn đốc các cơ sở, ngành , UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Nghị quyết số 26-NQ / TU ngày 28-6-2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với công việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà chung cư. Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các công trình ở chung cư trên địa bàn mà chủ đầu tư không bố trí, không bàn giao diện sinh hoạt cộng đồng cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr / TU cũng chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thành lập 4 đoàn thanh tra công việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tại 4 dự án chung cư trên địa bàn các quận : Hai Bà Trưng, ​​Hà Đông, Bắc Từ Liêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *