Tạo pháp lý hành lang, thuận lợi cho các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển

Rate this post

(HNMO) – Sáng 20-9, tiếp tục chương trình họp chuyên đề pháp luật tháng 9-2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Khối Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phiên thảo luận.

Toàn cảnh thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (bản sửa đổi) sáng 20-9.

Dự án xã Luật Hợp tác (sửa đổi) hiện được xây dựng với bố cục bao gồm 12 chương, 117 quy định thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thích và hoạt động có liên quan của các tổ chức kinh tế hợp tác, bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên đoàn hợp tác xã; chính sách của Nhà nước đối với các tổ chức kinh tế hợp tác; nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức đại diện.

Xóa kiến ​​trúc đối với cũ kiểu xã hội hợp tác

Trình bày tóm tắt, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, sửa đổi, bổ sung toàn diện. các tổ chức kinh tế hợp tác trong tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, hoàn thiện quy định về huy động, phát triển thành viên; loại bỏ các trường thị nhập định trở ngại; bảo đảm và đặc trưng phát huy, cơ bản nguyên tắc của mô hình kinh tế hợp tác.

Trưởng Bộ Kế hoạch và Tư vấn Nguyễn Chí Dũng trình bày trình tóm tắt.

Cùng với đó là tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế hợp tác phát triển, hiệu quả, vững chắc, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều liên kết mô hình, tác giả, thu thu hút nhiều thành phần, tham gia đối tượng vào các tổ chức kinh tế hợp tác, xây dựng hệ thống sinh ra các tổ chức kinh tế tác động mạnh, giúp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của các thành viên và góp phần thực hiện hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nêu rõ các điểm xây dựng luật là: Bám sát, chế độ hóa toàn bộ điểm của Đảng Tiếp tục thay đổi mới, phát triển kinh tế tập thể ở nước ta trong thời gian tới. Căn cứ Nghị quyết số 111 / NQ-CP ngày 30-8-2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022, Chính phủ xin ý kiến ​​Quốc hội về tên dự án Luật với phương án 1 : Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.

“Đây là cách tiếp cận phù hợp, phản ánh đúng bản chất, mối quan hệ của mô hình kinh này với nội dung về mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, chặt chẽ trong nền kinh tế hiện đại; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, dần dần xóa bỏ các kiến ​​trúc đối với kiểu cũ của xã hội, nên đã được phủ chính thống nhất và được đa số bộ, ngành, cơ sở liên quan và the best location ”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Đối với phương án 2, tên gọi Luật Hợp tác xã, một số cơ sở đề nghị giữ nguyên tên Luật Hợp tác xã, lấy xã hợp tác là trung tâm để xây dựng khung pháp lý đối với các tổ chức kinh tế khác nhau , an ninh, ổn định, thống nhất trong quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có dẫn chiếu đến Luật Hợp tác xã, không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm, sử dụng và áp dụng luật. Tuy nhiên, phương pháp này không phù hợp với phạm vi, luật điều chỉnh đối tượng; Vấn đề thay đổi luật tên cũng có thể được xử lý bằng quy định về việc chiếu đến Luật Hợp tác xã năm 2012 của các văn bản khác đang có hiệu lực sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định của luật này.

Chủ nhiệm Ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật.

Remindows name call Luật Hợp tác xã

Thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Cục Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh quản lý, Thường trực Ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí với Chính phủ về sự cần thiết của Ban điều hành Luật Hợp tác xã ( sửa đổi) nhằm mục đích hoàn thiện cơ sở pháp lý nhất, đầy đủ, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế năng lực, hiệu quả, vững chắc, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 20-NQ / TƯ về tiếp liên tục thay đổi, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập tin trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, Bảng kê kinh tế của Quốc hội đề nghị Tiếp tục nghiên cứu, kết nối lại các nội dung của dự án Luật bảo đảm logic, hợp lý hơn. Đồng thời, bổ sung nghiên cứu, tối đa hóa các quy định tại các văn bản dưới luật đã được áp dụng ổn định, giảm thiểu các quy định chờ hướng dẫn bảo đảm đồng tính, công khai, minh bạch của luật được ban hành. Đối với nội dung không thể quy định chi tiết tại dự án Luật, cần nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ các văn bản kèm theo hướng dẫn, bảo đảm hiệu lực thi hành luật theo quy định.

Về tên gọi của dự án Luật, Thường trực ban Kinh tế Quốc hội đề nghị cân nhắc tên như được đưa vào chương trình luật, pháp lệnh năm 2022 là Luật Hợp tác xã (bản sửa đổi). Theo đó xác định vai nòng cốt của các tác nhân hợp tác với các loại hình hợp tác, một mặt bảo đảm được điều chỉnh phạm vi và áp dụng đối tượng đối với các loại tác giả, các mặt hàng khác thay đổi tên gọi đến các chi phí xã hội và hệ thống phát sinh liên quan đến công việc truyền thông, phổ biến pháp luật, kiểm soát về chiếu trong các chương trình pháp luật văn bản.

Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (bản sửa đổi) sáng 20-9.

Tại thảo luận, nhiều ý kiến ​​bày ra sự kiện với Thường trực ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, về cơ bản của 8 chính sách tại Nghị quyết 20-NQ / TÍN đã được chế biến tại dự thảo Luật. Tuy nhiên, this chính sách là chung, không thể sử dụng được. Đề nghị tiếp tục kiểm tra, rà soát, bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan, nhất là phải có hệ thống bảo đảm, phù hợp với quy định tại dự án Luật Đất đai (đã được sửa đổi) trình duyệt quốc gia, cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ tư; đề xuất bổ sung nguyên tắc bổ sung, công cụ hỗ trợ tiêu chuẩn, xác định nguồn lực để thực hiện các chính sách, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống.

Về tổ hợp tác, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung điều kiện để chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã như điều kiện về số lượng thành viên, nguồn lực chính, tài sản, quy mô hoạt động …; tham gia điều kiện và rút khỏi hợp đồng giữa các tổ hợp thành viên; việc đăng ký của tổ hợp tác để làm cơ sở cho công ty thống kê và quản lý nhà nước đối với tổ hợp tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên bản thảo luận sáng 20-9.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao dự án Luật Hợp tác xã (bản sửa đổi). Đối chiếu với quy định pháp luật, Ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự án Luật cơ bản đủ điều kiện cho Quốc hội tại kỳ họp thứ tư (tháng 10-2022).

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến ​​của cơ quan thẩm tra cũng như Ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, tiếp tục rà soát để chế độ phục vụ đảng chủ để hoàn thiện các liên kết nội dung đến kinh tế có thể phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, cần kiểm tra đánh giá các tác động cũng như tên gọi của dự thảo Luật để bảo đảm các hệ thống nhất; các đối tượng, điều chỉnh phạm vi; bổ sung một số chức năng cũng như cơ chế vận hành của liên minh hợp tác xã cho phù hợp với thực tiễn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *