Tài chính và những biến động không ngừng của thị trường

5/5 - (1 vote)

Tài chính là một thuật ngữ thuộc phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị được phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập cũng như phân phối các quỹ tiền tệ nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định. Để hiểu hơn về tài chính cũng như thị trường tài chính nói chung, hãy cùng theo dõi bài viết ngay sau nhé!

1/ Tìm hiểu về khái niệm tài chính

Ngoài việc thuộc phạm trù kinh tế, tài chính còn là phạm trù lịch sử ra đời và phát triển gắn với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Tài chính – tiếng Anh là Finance – phản ánh tổng hợp những mối quan hệ kinh tế sinh ra trong quá trình phân phối các nguồn tài chính. Hiểu theo nghĩa hẹp thì tài chính phản ánh hoạt động thu chi tiền tệ của chính phủ một quốc gia. Xét theo tổng quát thì tài chính phản ánh các khoản vay và cho vay, ảnh hưởng đến mức cung tiền trên thị trường.

Tìm hiểu về khái niệm tài chính

Tài chính là công cụ phân phối sản phẩm quốc dân và là công cụ quản lý điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô. Tài chính có 3 chức năng chính đó là huy động, phân phối và giám sát. Hệ thống tài chính gồm tài chính công, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính và tài chính quốc tế. Theo kinh tế học hiện đại, tài chính biểu thị vốn dưới dạng tiền tệ, ở dạng các khoản tiền có thể vay mượn hoặc đóng góp vốn thông qua thị trường tài chính.

2/ Những đặc điểm cơ bản của thị trường tài chính

Thị trường tài chính đóng vai trò quan trọng, là kênh kết nối giữa các chủ thể có nguồn tiền nhàn rỗi với những chủ thể thiếu vốn trong nền kinh tế. Tại mỗi giai đoạn và ở từng quốc gia khác nhau thì thị trường tài chính sẽ có những đặc điểm riêng.

Đối với thị trường vốn tại Việt Nam thì ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong cung ứng nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Thị trường vốn Việt Nam bao gồm thị trường nợ vay dài hạn của ngân hàng, thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu.

Những đặc điểm cơ bản của thị trường tài chính

Tại những thị trường phát triển như Mỹ, tỷ trọng nguồn vốn từ ngân hàng chỉ chiếm một phần nhỏ so với nguồn vốn các doanh nghiệp tự huy động. Ở Việt Nam, gần 2/3 nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp đang được cung cấp bởi hệ thống ngân hàng. Một số quốc gia châu Á cũng có tình trạng tương tự.

Trên đây là những thông tin về tài chính cũng như những đặc điểm của thị trường tài chính. Mong rằng, những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm: Thị trường chứng khoán Mỹ và những tác động lên chứng khoán toàn cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *