Sau đó, sắp xếp cấp huyện, xã, bố trí cho các bộ, công chức thế nào?

Rate this post

Tại phiên họp, báo cáo về kết quả giám sát của báo cáo Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ban hành luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát đã nêu kết quả nổi bật khi đạt được sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Sắp xếp 3 năm, cả nước giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã

Chủ nhiệm Ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, tổ chức các máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính thành sau khi sắp xếp đều được sự kiện theo đúng yêu cầu tại các quyết định của Ban Thường vụ Quốc hội.

Cả nước đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp xã và 561 đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với đó, cả nước đã giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện. Trong đó, khối điều hành giảm 752 cơ quan; khối có thể giảm 2.856 cơ quan; khối cơ quan hệ thống thuộc tính dọc của hệ thống Trung ương đóng tại phương pháp giảm 73 cơ quan; đơn vị block làm giảm vị trí 185 đơn vị.

Đáng chú ý, Phủ chính và các địa phương đều xây dựng phương án, lộ trình hoàn thành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trong thời hạn quy định.

Cụ thể, ở cấp huyện, bộ tổng số, công của 21 đơn vị hành chính cấp hiện hành sắp xếp có mặt tại điểm sắp xếp là 2.411 người; number of set up to the true rule is 1.705 people; dư dôi là 706 người.

Ở cấp xã, bộ thống kê tổng hợp, chức năng của 1.056 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp có mặt tại thời điểm sắp xếp là 20.417 người; number of set up to the true rule is 10.712 people; dư dôi là 9.705 người.

“The work up the mode, the policy for the balance, public dôi dư và công việc kết hợp đồng đối với chức năng, người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đã được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hỗ trợ các đối tượng dôi dư bước đầu ổn định cuộc sống ”, Chủ nhiệm Văn phòng Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ban hành pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng quyết định: Có thể nói, sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 – 2021 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ set ra. Lần đầu tiên trong lịch sử từ khi thành lập nước đến nay, nước ta mới có lưới rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên quy mô toàn quốc như giai đoạn 2019 – 2021 vừa qua.

Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức, các đơn vị trong hệ thống chính trị ở những địa phương thực hiện sắp xếp đều được toàn bộ sự kiện và bảo đảm thực hiện đầy đủ, có chức năng hiệu quả . .

Bộ số lượng, dư thừa chức năng

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được như trên, theo Chủ nhiệm Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 cũng có một số khó khăn khăn, vướng mắc.

Đó là, công việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với bộ quản lý, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn lại, số lượng người dư thừa cần tiếp tục giải quyết còn nhiều.

Ngoài ra, trong giai đoạn đầu sau khi thực hiện sắp xếp, đời sống sinh hoạt của nhân dân ở một số địa phương cũng chịu tác động, ảnh hưởng nhất định phải điều chỉnh thông tin, thay đổi địa chỉ…

Để giải quyết các vấn đề tồn tại sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 và chuẩn các điều kiện cần thiết để tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 – 2030 , Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương pháp xử lý, tổ chức lại các đơn vị nghiệp vụ thiết lập trên địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, để bảo vệ tốt hơn, thuận lợi hơn việc cung cấp các dịch vụ của công ty thiết bị cho người dân.

Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đề nghị Chính phủ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp bộ quản lý, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các đơn vị sắp xếp thực hiện địa chỉ Vị trí hành chính trong giai đoạn 2019 – 2021 để kịp thời gian chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, mắc kẹt, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Bảng báo cáo Thường vụ Quốc hội trong quý 2 năm 2025, bảo đảm hoàn thành việc bố trí , sắp xếp bộ quản lý, chức năng, viên chức, người lao động dôi dư theo yêu cầu đúng …

THẢO PHƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *