Ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam

Rate this post

Chú thích ảnh
Hòa thượng Ts Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội trao quyết định cho các ủy viên Trung tâm tư vấn Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Ts Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học nhấn mạnh: Phật giáo Việt Nam kể từ khi được truyền bá, lan tỏa và phát triển đến nay đã trải qua hơn hai thiên niên kỷ. Trong quá trình đó, mỗi giai đoạn đều có những thành tựu, mốc son phát triển và dấu ấn riêng và có những di vật, phi vật thể quý báu đại diện cho thời kỳ phát triển của Phật giáo Việt Nam .

Đó là các tập hợp các sản phẩm như kinh sách, hệ thống các cơ sở vật chất, cảnh quan kiến ​​trúc, mỹ thuật biểu tượng, di văn, di vật, văn hóa, văn học, pháp khí… Có thể nói nguồn tư liệu liên quan đến Phật giáo là hết sức mạnh phong phú, đa dạng, bao gồm nhiều loại hình có biểu tượng giá trị, lịch sử giá trị, tài liệu tham khảo… đối với nhà Phật giáo.

Tuy nhiên, trải qua bao phen binh lửa, thiên tai, thời tiết nhiều tư liệu bị hư hỏng, mất mát. Nhiều ngày xưa, kinh sách, khoa học tổ, bia đá bị mai một. Chính vì những điều đó nên rất cần phải có một tư liệu trung tâm có đủ nguồn lực và ý chí quyết tâm để thu thập các tư liệu Phật giáo, nhằm phát hiện, lưu giữ những gì đang tồn tại, phát hiện và tái xuất. create, restore những gì có thể làm được trên cơ sở khoa học và thực hành.

Các nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam là di sản lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh rất quan trọng. This is the source of the big processors of the stages of the prefeled. hiến, lịch sử, kiến ​​trúc …

Việc ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam sẽ đóng góp phần thu thập, lưu trữ bảo quản và khai thác, phát huy giá trị của khối tư liệu Phật giáo sẽ mang lại những lợi ích to lớn trên nhiều phương diện, góp phần to the hoằng dương Phật pháp, lưu giữ và phát huy truyền tải văn hiến hệ thống và giá trị to lớn của văn hóa Phật giáo nói riêng, văn hóa dân tộc nói chung.

Cũng theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Trung tâm tư liệu ra đời nhằm mục đích sưu tầm các bộ tư liệu về Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, tiếp đến là quản trị viên, Nghiên cứu phát huy giá trị của bộ tư liệu , server đào tạo cho tăng ni, phật tử, học viên, sinh viên về Phật giáo nói chung và các kiến ​​thức liên kết ngành liên quan đến Phật giáo nói riêng… Những nguồn đó cũng là ý tưởng mà Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Giám đốc Trung tâm tư vấn Phật giáo Việt Nam ấp ủ từ lâu, nay mới đủ duyên để cùng bắt tay triển khai trên thực tế.

Trung tâm tư vấn Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ sưu tầm, quản lý, kết nối để sưu tầm, tập hợp, nghiên cứu các nguồn tư liệu đang bảo vệ nhiều nơi cũng như ở nước ngoài. Xây dựng kho dữ liệu, nguồn tư liệu Phật giáo máy chủ cung cấp ứng dụng, khai thác, đối chiếu, tra cứu… máy chủ cho công tác nghiên cứu, học thuật, phát huy giá trị to lớn của tư liệu Phật giáo nước nhà to server for current and mai sau.

Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam có trên 120 thành viên, cộng tác viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công tác sưu tầm, tái tạo, khảo cổ, bảo quản – lưu trữ, Nghiên cứu và khai thác dữ liệu tư liệu, tư liệu về Phật giáo, đặc biệt và trước khi hết là tư liệu về Phật giáo các tỉnh miền Bắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *