Phát huy vai trò giám sát của nhân viên trong quản lý đất đai và xây dựng tự động

Rate this post

(HNMO) – Sáng 21-9, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn làm việc với quận Bắc Từ Liêm về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Quận ủy Bắc Từ Liêm, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng và quản lý quyền built.

Từ năm 2021 đến nay, Quận ủy ban hành 3 đề án về: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2025”; “Nâng cao hiệu quả, chất lượng của công việc hình thức nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2025”; “Nâng cao hiệu quả, chất lượng của công ty vận hành nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2025”.

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở của quận từ năm 2021 đến nay đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo, thực hiện; UBND quận ban hành 71 kế hoạch, 1.206 công văn và nhiều văn bản chỉ đạo trong các lĩnh vực đô thị, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà báo cáo tại buổi kiểm tra.

Tiếp dân công của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận được duy trì và thực hiện túc túc. Đáng chú ý, triển khai Quy chế dân chủ trong công việc giải phóng mặt bằng, quận đã thực hiện công việc phải khai báo thông tin dự án để dân trong diện thu hồi đất được biết, được tham gia ý kiến, giám sát , kiểm tra. Các dự án phải giải phóng mặt bằng cơ bản đều thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ đến từng người dân trong hồi đất.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi nhiều ý kiến ​​nhằm giúp quận Bắc Từ Liêm triển khai có hiệu quả của việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Bắc Từ Liêm đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố cũng đánh giá cao công việc của quận Bắc Từ Liêm đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai; chú trọng thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cùng với đó, quận cũng coi trọng sự tham gia của các đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức hòa giải trong việc giải quyết việc đơn giản, thư kiến ​​nghị của người dân theo đúng quy trình, góp phần bảo mật an to the process of the big project also complete the main service of address.

Chỉ xác định một số tồn tại, giới hạn liên quan đến công việc giải phóng mặt bằng có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án lớn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, khi thực hiện giải phóng mặt bằng, quận cần bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, tránh những trường hợp hợp lại được hưởng mức đền bù cao hơn những người chấp nhận quản lý điều hành của chương trình thành phố, tạo ra bad money.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị quận công khai những trường hợp phạm vi trong lĩnh vực thứ tự xây dựng, quản lý đất đai; làm tốt kho lưu trữ hồ sơ về giải phóng mặt bằng, tự xây dựng để phục vụ công việc thanh tra, kiểm toán… Cùng với đó, cần phát huy hơn nữa trò chơi của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát tư vấn của cộng đồng trong bộ giải phóng mặt bằng và quản lý được xây dựng tự động.

Click to expand … rất nhiều vấn đề “nóng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quyền khai báo toàn bộ, chi tiết thông tin về các dự án và phương án tài chính để tạo ra đồng thuận trong nhân dân.

Liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quản lý đất đai, Thứ tự xây dựng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, vừa qua, Thành ủy mới ban hành 2 chỉ thị liên quan đến lĩnh vực this; yêu cầu người đứng đầu cấp, quyền hạn phải chịu trách nhiệm nếu sai phạm. Vì vậy, quận cần thực hiện tiêu chí Quy chế dân chủ ở cơ sở trong lĩnh vực thứ tự xây dựng, quản lý đất đai, do công việc phục hồi sai phạm vi kết quả sẽ rất khó khăn.

Click vào các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Bắc Từ Liêm quản lý thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp nhận thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, thực hiện công khai thủ tục hành chính, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng và quản lý xây dựng tự động. Cùng với đó, cần rà soát lại việc thực hiện phân cấp, ủy quyền song song với việc tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, cần phát huy nhiều hơn các trò chơi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội trong giám sát lĩnh vực tài chính – ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng tự động. Từ nay đến cuối năm, quận cần rà soát tập trung toàn bộ các nhiệm vụ chỉ năm 2022, qua đó góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của Thủ đô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *