Người mắc bệnh nguy hiểm tới mạng tính toán được rút ra khỏi xã hội bảo mật một lần

Rate this post

(HNM) – Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành, xác định các trường được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đó là những người đủ tuổi lương theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, nhưng không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để sử dụng chính sách báo và họ cũng không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trường hợp khác là những người sau một năm nghỉ việc, mà không đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội; người ra nước ngoài để định cư. Chính sách này cũng tạo điều kiện cho những người đang mắc kẹt trong những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng (ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những căn bệnh Other theo quy định của Bộ Y tế) có thể bảo hiểm xã hội một lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *