Ngành du lịch Quảng Bình sẽ thử nghiệm sản phẩm mới

Rate this post

UBND tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh liên kết, phối hợp với đơn vị đủ điều kiện theo quy định để khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru – Vân Kiều.

Ngày 20/09/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1717 / UBND-NCVX về việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru – Vân Kiều ”.

(ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh) là địa điểm du lịch mới được khai thác tại tỉnh Quảng Bình
This is a new du lịch address is being khai thác tại tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Netin Travel)

Theo đó, sản phẩm du lịch mới bao gồm: Chương trình tham quan 1 ngày Khe Kiều – hệ thống hang động Sơn Bồi; Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm Suối Leo Bệt – hệ thống hang động Sơn Bồi – khe Kiều – bản Còi Đá.

Time Khai thác thử nghiệm các sản phẩm du lịch mới 12 tháng, đối tượng là khách du lịch có độ tuổi từ 16 trở lên, bảo đảm sức khỏe theo quy định.

Bên trong hang Cha Lòi
Bên trong hang Cha Lòi. (Ảnh: Netin Travel)

UBND tỉnh Quảng Bình cho phép Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh và đơn vị khai thác căn cứ tình hình thời tiết, sắp xếp lộ trình tham quan các đoàn khách hàng. Đồng thời, bảo đảm an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch, không lặp lại các đoàn.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh quản lý, giám sát và liên kết với đơn vị khai thác xây dựng phương án, chọn loại, lắp đặt hỗ trợ thiết bị trang cho công việc cung cấp dịch vụ cho khách du lịch theo đúng quy định; tổ chức khai thác thử nghiệm hiệu quả sản phẩm du lịch, bảo đảm an toàn cho du lịch, bảo đảm an ninh khách hàng và bảo vệ tài nguyên, môi trường cảnh quan sinh thái.

Lội nước bên trong hang Cha Lòi
Lội nước bên trong hang Cha Lòi. (Ảnh: Netin Travel)

Bên cạnh đó, các cơ sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Ban Quản lý Phòng hộ dân Quảng Ninh và đơn vị khai thác thực hiện công việc, nộp dịch vụ tham quan, dịch vụ môi trường theo đúng quy định. Đồng thời, giám sát khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch bảo đảm an ninh biên giới, bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Sau khi được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép khai thác du lịch, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Đại đang xúc tiến các đơn vị đăng ký thực hiện các hoạt động du lịch.

Lê Quyết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *