Nâng cao chất lượng công việc truyền thông chính trị trong học sinh, sinh viên

Rate this post

Để góp phần vào các hệ thống học sinh, sinh viên có nhân cách, lối sống đẹp, với các phẩm chất yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, song song với công việc trang bị, trao truyền tri thức, kinh nghiệm, công việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, cuộc sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho họ được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện để làm chủ vận hành, tương lai nước nhà.

Theo báo cáo của ngành giáo dục và Tổng cục Thống kê, năm 2020, tổng số sinh viên tại đại học giáo dục là 1.906 nghìn viên; số học sinh năm học 2022 – 2023 của cả nước là gần 23 triệu học sinh. This con số dự đoán sẽ không ngừng gia tăng qua các năm.

Là lực lượng đông đảo Sử dụng tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số của cả nước, học sinh, sinh viên sẽ là chủ nhân tương lai của nhà nước, có vai trò, sứ mệnh quan trọng trong công trình xây dựng và Tổ bảo vệ quốc. Set up tin cậy và kỳ vọng vào thế hệ trẻ sẽ làm rạng ngời danh sách non sông, đất nước, trong Gửi các học sinh (1945) nhân ngày khai trường đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai with the year of the country are or not, chính là nhờ một phần lớn trong công việc học tập của các em. Trọng Thanh niên gửi các bạn (ngày 17-8-1947), Người nhấn mạnh: Thanh niên là người chủ tương lai của nhà nước. Thật vậy, nước nhà thịnh hành hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thành niên.

Để góp phần vào giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, tiếp tục xứng đáng truyền tải hệ thống, đáp ứng tốt yêu cầu của người thực hiện, các cấp, các ngành, nhất là ngành giáo dục và đào create không ngừng quan tâm, đầu tư, thiết bị phát triển “người trồng trọt”. Những thay đổi về nội dung chương trình đào tạo, thay đổi mới Phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; đổi mới tư duy lãnh đạo, quản trị giáo dục theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực, là người truyền cảm hứng, đã tạo ra những quan trọng chuyển đổi, góp phần thực hiện thành công nghị quyết của Đảng về sự thay đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công việc hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nghị nhập quốc tế.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam; Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và trao Giải thưởng “Sao Tháng Mười”. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thuận lợi và kết quả đạt được thì công việc giáo dục, đào tạo cũng như công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên gần đây trước những điều đó. khó khăn, thức thức.

Học sinh, sinh viên là tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi của những người ước mơ, hoài bão, khát khao cống hiến. Tuy nhiên ở tuổi mới lớn, những người suy nghĩ đầu tiên còn không bớt, bồng bột, thiếu chín chắc chắn, nhiều em hành động theo cảm tính, chức năng và đôi khi chạy theo tâm lý đám đông. Với nhiều sinh viên, việc thay đổi không gian, môi trường sống, từ làng quê, nông thôn ra thành thị; những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, giao hội toàn cầu, nhịp sống đô thị, nhiều sinh viên phải đối mặt với nhiều vấn đề mới, phức tạp, đứng trước những lựa chọn, quyết định khó khăn. Một số em thiếu vốn sống, kinh nghiệm và ứng dụng chậm trễ khả năng bị rơi vào trạng thái bất an, hoang mang, lo lắng.

Bên cạnh những khó khăn của cuộc sống thực hiện thì hiện nay trong xu thế phát triển, bùng nổ các phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội, thiết bị di động, những vấn đề đặt ra trên không gian mạng cũng được and is the big integration to accept the format, the action of is not less learning, sinh viên.

Học sinh, sinh viên là đối tượng nhóm được sử dụng và tham gia mạng xã hội chiếm tỷ lệ lớn. Trên không gian mạng, bên cạnh những thông tin, tích cực tri thức, tiến trình, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, phục vụ học tập, Nghiên cứu, giải trí, giãn thư, kết nối, là sự xuất hiện của những thông tin, hình ảnh xấu độc, tiêu điểm hàng ngày tấn công, tiêm nhiễm và lôi cuốn học sinh, sinh viên tham gia vào các lưu trữ, hội nhóm mang màu sắc mê tín dị đoan, tà đạo but are che đậy, núp bóng dưới tên gọi mỹ miều, hấp dẫn. Đó là những tư tưởng cổ vũ cho đường sống hưởng thụ, đề cao vật chất, chạy theo hư hỏng, thích thể hiện mình mà xem nhẹ các đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc, cố tình tạo ra đường sống biệt. Một số học sinh, sinh viên vì lý do cá nhân bị dụ dỗ bởi những đường mật, những kẻ xấu lôi kéo, sa vào tệ nạn xã hội …

Để phục vụ những “lỗ hổng” trong nhận thức chính thức, hình thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, công việc tăng cường giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức, cuộc sống và khơi dậy khát vọng hiến cho thế hệ trẻ là công việc cần thiết, có nghĩa là chiến lược, lâu dài, tạo ra cho họ “sức đề kháng” để chống lại cái xấu, cái xác định, cái lạc hậu, chậm tiến độ, đồng thời biết bảo vệ may ra, công việc bằng, hướng đến chân, thiện, mỹ.

Thúc đẩy công việc tuyên truyền chính trị trong học tập, sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và hệ thống chính trị nhằm cung cấp, trang bị đầy đủ, kịp thời những thông tin, tính toán tri thức nền tảng, cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước để thế hệ trẻ thấm sâu sắc và lý tưởng cách mạng và con đường, mục tiêu mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân chọn lọc và quyết tâm thực hiện.

Work up the main value must be mounting to the service, the service service. Mỗi thành viên được nhận thấy có trách nhiệm với công việc, trách nhiệm cá nhân với nguồn lịch sử, truyền tải hệ thống lịch sử cha anh, gắn kết thiết bị với cộng đồng, xã hội; xác định đúng cơ chế, mục tiêu trong học tập, nghiên cứu, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

Fptshop.com.vn Thông báo chính trị nội dung cần được lồng ghép một cách hài hòa, hợp lý trong nội dung chương trình đào tạo của một số môn học gần như giáo dục công dân, lịch sử, văn bản ở cấp phổ thông, các chuyên ngành đào tạo chuyên sâu ở bậc đại học. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt, học tập trung chính trị, các hoạt động văn nghệ, các hội thi, các hoạt động xã hội thiện nguyện vì cộng đồng, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phát huy tinh thần nêu gương và sứ thần truyền cảm hứng của đội ngũ thầy cô giáo; đóng vai trò kích hoạt các cơ quan, hội đoàn, nhất là Đoàn Thanh niên trong tập hợp lực, tổ chức các phong trào có ý nghĩa, thiết bị thực hiện. Phát hiện, ứng dụng và bồi dưỡng nhân tài; tôn vinh và lan tỏa những tấm gương sáng, điển hình trong học tập, lao động, Nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội; những hành động đẹp, dũng cảm; những công việc kinh tế, ý nghĩa của các em học sinh, sinh viên để nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.

To giới thiệu trên 2 triệu đoàn viên ưu tiên cho Đảng, trong đó đến năm 2025 ít nhất 850 nghìn tỷ và đến năm 2030 ít nhất 1 triệu đoàn viên ưu tiên được kết hợp vào Đảng như mục tiêu Chương trình “Tăng cường giáo dục tưởng cách mạng, đạo đức, cuộc sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030 ”mà Chính phủ đề ra, việc quan tâm, phát hiện và nuôi dưỡng“ mầm xanh ” for Đảng là công việc cần thiết, có ý nghĩa lớn. Được đứng trong hàng ngũ Đảng khi còn là học sinh, sinh viên sẽ là lực lượng vô cùng lớn, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, hiến hết mình cho các mục tiêu điểm, cao đẹp lý lý của Đảng, hết sức mình để phục vụ cho Tổ quốc, nhân dân. Founting Party for learning, sinh viên trong bối cảnh hiện nay cần được đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa về cả số lượng và chất lượng trong giáo dục đào tạo. Các quyền cấp, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng trong học tập, sinh viên, tạo niềm vui, lan tỏa những thông điệp tích cực trong đời sống văn hóa học .

Song song với nhiệm vụ xây dựng, kiến ​​tạo môi trường văn hóa nhà trường thực sự trong sạch, làm lành mạnh, nhân văn, dân chủ, đề cao và tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng hiền tài, tôn sư trọng đạo, các vị cơ sở giáo dục đào tạo cần trang bị cho việc học sinh, sinh viên các kỹ năng trong công việc xử lý thông tin, tạp chí tình cảm trên không gian mạng. Cung cấp cho họ những thông tin, tri thức pháp luật, các quy định của Nhà nước khi tham gia cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh trên các diễn đàn truyền thông, mạng xã hội; hình thành đường ngắn ứng dụng hóa, văn minh khi tương tác, bình luận trước những vấn đề, sự kiện mang tính chính trị – lịch sử – xã hội. Chủ động, bình tĩnh, tỉnh táo và biết lựa chọn, thông tin phân loại; có cái mới bảo vệ tinh thần, cái tiến bộ, tích cực, phê duyệt đồng thời, phản lực chống lại những thông tin xấu, độc giả, tin rác và những âm thanh, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Giáo dục cách mạng, đạo đức, tư tưởng văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, hỏi ý kiến ​​chung tay vào cuộc, sự kết hợp của các cơ quan, bộ ; vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, các cơ quan truyền thông báo chí, xuất bản, các cơ quan, đơn vị chức năng cần tạo ra các sản phẩm, hoạt động văn bản hóa phong phú, đa dạng, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng, thị hiếu thẩm mỹ của học sinh, sinh viên. Đồng thời có cơ quan kiểm tra, thẩm định thông tin tốt và những văn bản hóa phẩm xuất ra, nhất là những công ty xuất nhập khẩu từ nước ngoài. Phát hiện và xử lý kịp thời, tiêu chuẩn xác minh những điều hành vi phạm, bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, góp phần hình thành những người mới thực hiện khát vọng xây dựng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc ./.

TS. Nguyễn Huy Phòng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *