Mưu đồ sau “thư khuyến nghị”

Rate this post

Theo nội dung bài viết, các hội, nhóm “dân chủ” cho rằng, “Việt Nam phải dựa vào Mỹ, Nhật, Phương Tây để vừa phát triển kinh tế vừa ngăn cản chiến tranh”, “Việt Nam nên mạnh open the open the game Cam Ranh for all the water, create condition for Japan, My and the Western water cùng phát triển đầu tư các cơ sở hạ tầng ”… Bằng cách đưa ra một cách lập lờ, có đúng, có sai , các đối tượng đang cố tình hướng lái cân đối với những sai sót nhận thức, ỷ lại, dựa vào quốc gia khác trong quốc phòng, an ninh.

Đừng để “ta chỉ là một công cụ trong tay của các kẻ khác”

Hiện nay, tình hình khu vực, thế giới có những phức tạp diễn biến, nhanh chóng, khó lường. Trong đó, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa sử dụng trong hệ thống quốc tế gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ quốc tế. Quốc phòng, một ninh đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ; biển tình hình vẫn tồn tại các yếu tố gây mất ổn định, căng thẳng và tổ hợp tùy biến. Những điều này đặt ra công thức không nhỏ đối với Việt Nam trong quyền chủ bảo vệ, lãnh thổ, hòa bình, ổn định. Nhận thức được nêu ra trên tình huống, Đại hội XIII của Đảng được xác định rõ ràng: “Có kế hoạch ngăn chặn các cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”, “Nỗ lực phấn đấu để ngăn xung đột, chiến tranh tranh và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình hợp pháp quốc tế ”,“ Chuẩn chủ động về mọi mặt, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc độc lập, quyền chủ, hệ thống nhất, toàn thể. thổ và giữ an ninh quốc gia, tự an toàn xã hội trong mọi tình cảm ”…

Vận mệnh của Đảng luôn gắn bó với vận hành của dân tộc. Vì vậy, trong bất kỳ giai đoạn nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng luôn quan tâm, chú trọng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, quyền chủ, hệ thống và toàn bộ lãnh thổ. Chính sách của Việt Nam là: “Việt Nam chủ trương không tham gia các liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; not use vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong hệ thống quốc tế ”. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Việt Nam bó buộc, tách mình ra khỏi quốc tế cộng đồng. Tiên cảnh thực tế, Việt Nam sẽ cân bằng các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với sự hợp tác cấp độ.

Luận điệu dựa trên nền tảng của Nhật Bản, Mỹ và Tây phương để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như những gì hội, nhóm “dân chủ” đưa ra là kệch cỡm, thiếu công thức về giá trị chính.

Trong tất cả các mối quan hệ quốc tế, vấn đề “lợi ích quốc gia” luôn được đặt lên hàng đầu. Đừng bao giờ mơ màng, trông chờ khác quốc gia giúp đỡ mình vô điều kiện. Ngạn ngữ Tây phương có câu “miếng pho mát miễn phí chỉ có ở trong chuột”. Đây là lý do chân không thể cãi nhau. Điều này cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ ra: “Cố gắng giúp đỡ các nước bạn là quan trọng, nhưng không thể dựa lại, không thể ngồi mong đợi người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập ”,“ Ta có sức mạnh thì họ mới chịu “đếm xỉa đến”. Ta yếu thì ta chỉ là một công cụ trong tay của kẻ khác, dầu là kẻ đó có thể là bạn đồng minh của ta vậy ”…

Cannot “the dark door, beo the after”

Trọng phong truyền lửa Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, chủ trương được đưa ra là nhờ Nhật giúp đỡ để thực hiện các bài dân pháp. Tuy nhiên, phong trào không thành công với các sai lệch đường dẫn. Đây là một trong những bài học cho thấy muốn độc lập lại, muốn Tổ quốc bảo vệ thì phải dựa vào chính mình, tránh trường hợp “đuổi theo cửa sổ, chống cửa sau”.

Việc các hội, nhóm “Lập quyền dân sự”, “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Ban vận hành văn đoàn độc lập”, “Bauxite Việt Nam”, “Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh”, “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ”,“ Câu lạc bộ Hoàng Quý ”cho rằng Việt Nam phải“ mạnh mở cửa sổ Cam Ranh ”thực hiện chất lượng chính là“ chuyển hướng dẫn vào nhà ”, gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Cam Ranh is the area with the location of the importantation. Đối với Việt Nam, Cam Ranh không chỉ có trò chơi bảo vệ biển đảo mà là căn cứ bảo vệ phía Nam của đất nước, án ngữ Tây Nguyên bảo vệ. Nếu không quan trọng đối với các thế lực thù địch chiếm giữ Cam Ranh, thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đối với quốc tế, từ căn cứ Cam Ranh có thể thuận lợi cho các dự án khu vực biển Đông – tuyến hàng hải quốc tế quan trọng. Một bài viết đăng trên Tạp chí Hải quân Mỹ số tháng 10-1991 được đánh giá: “Đối đầu với hải quân Mỹ, Nga hay Trung Quốc, ai làm chủ được Cam Ranh sẽ làm chủ“ trò chơi mèo vờn chuột ”ở vùng biển Đông Nam Á và biển Đông ”.

Giả sử, nếu Việt Nam đồng ý “mở cửa Cam Ranh” để Mỹ cùng đồng minh xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cùng nhau phá vỡ cấu trúc một khu vực ninh và tự biến mình thành điểm xung đột trực tiếp các phe. Tình hình chiến sự tại Ukraine hiện nay là lời cảnh báo nghiêm trọng nếu Việt Nam có sai sót lựa chọn. Khi chiến tranh nổ ra, chắc chắn rằng Việt Nam sẽ không bao giờ có lợi.

Quan điểm của nước ta khi tham gia hội nhập quốc tế là chống cự với đường lối độc lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa hệ thống quốc tế ”; đẩy mạnh quốc tế nhập khẩu phải tăng cường độc lập, chủ nhân; gia tăng các thuộc tính khác nhau giữa nước ta với các đối tác, nhất là các đối tác có quan trọng vị trí đối với Tổ quốc phát triển và bảo vệ; not to drop into the state of sub. Mọi mối quan hệ đều phải bảo đảm những lợi ích cao nhất cho quốc gia, dân tộc. Vì vậy, không thể hời hợt, mơ hồ khi xác lập các mối quan hệ quốc tế.

Cuối cùng, xin nhắc lại câu trả lời của Bác Hồ với nhà báo Harold Issacs hồi tháng 3-1949: “Độc lập của Việt Nam luôn nhờ vào lực lượng của Việt Nam”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *