Mike McGlone của Bloomberg cho biết giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng

Rate this post

Trong một tweet gần đây, Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa trưởng tại Bloomberg Intelligence, tuyên bố rằng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng mà không đưa ra thời gian cụ thể.

Theo McGlone nguồn cung cấp giảm dần co the xác định được Bitcoin là “Chưa từng có” on toàn cầu quy định.

Ông lưu ý rằng công việc thiếu co giãn chế độ của source cung cấp là main element nên khác biệt của Bitcoin với các biến phổ biến hàng hóa khác.

Tuy nhiên, parsing nhà không loại trừ một sự kiện thiên nga đen có thể làm cho giá BTC giảm sâu hơn nữa. Trong trường hợp như vậy, nhu cầu và xu hướng chấp nhận sẽ bị đảo ngược, nhưng kịch bản như vậy là khó khăntheo nhà phân tích.

Vào tháng 9 năm 2021, ông vẫn tuyên bố rằng BTC đang ở trên mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, vua tiền điện tử đạt đỉnh 69.000 đô la trước khi giảm xuống mức cuối năm.

Tuy nhiên, nhà phân tích của Bloomberg vẫn tiếp tục dự đoán tăng giá của mình. McGlone nói rằng Bitcoin đạt đến chữ số năm thời gian vấn đề.

In the point of post, the money of the great money is at the $ 19.110 on the Bitstamp giao dịch, tăng 0,24% trong 24 giờ qua.


Xem thêm:

Mike McGlone của Bloomberg cho biết giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng

4.3 on 52 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *