MicroStrategy đang tìm kiếm các kỹ sư phần mềm Bitcoin Lightning

Rate this post

Phần mềm công ty và trí tuệ doanh nghiệp nổi tiếng MicroStrategy đang tìm cách thuê một kỹ sư phần mềm để phát triển nền tảng SaaS dựa trên Lightning Network.

This is that is the today after cựu giám đốc điều hành của công ty – Michael Saylor – from the function.

Công ty đã quảng cáo cho một vị trí nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm cho nền tảng mới, cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp sáng tạo cho các hệ thống mạng và cho phép các trường hợp sử dụng mới điện tử thương mại.

Người được tuyển dụng sẽ được giao nhiệm vụ xây dựng các phần mềm giải pháp sử dụng Bitcoin Blockchain và Lightning Network hoặc các công nghệ tài chính phi tập trung khác.

MicroStrategy is an in the people to hold the most BTC and to this has been 130.000 đồng tiền mua từ những lần đầu tiên vào năm 2020.


Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *