Lấy ý kiến ​​về phim phân loại tiêu chuẩn thông tin

Rate this post

(HNM) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải lên Cổng thông tin điện tử dự thảo thông tin định hướng phân loại phim, hướng dẫn thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim, để lấy ý kiến ​​góp ý của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia, người hoạt động điện ảnh…

Dự thảo thông tin bao gồm 6 điều, áp dụng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động phổ biến phim ở Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động phổ biến phim tại Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phim biến hoạt động.

Theo dự án, có 6 mức phân loại phim, gồm: Loại P – phim được phép phổ biến để mọi người xem ở mọi độ tuổi; type K – phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ; type T13 – phim được phép phổ biến cho người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+); type T16 – phim được phép phổ biến cho người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+); type T18 – phim được phép phổ biến cho người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+); type C – phim không được phép phổ biến.

Dự thảo tư vấn nêu rõ các nội dung cần đánh giá khi phân loại, hiệu lực thi hành, trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *