Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Rate this post

Chiều 23-9, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương trình Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Cùng dự án Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương; các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội: Đặng Quân Thụy, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Huỳnh Ngọc Sơn; lãnh đạo các bộ, chủ quản…

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cho biết, cách đây 30 năm, ngày 25-9-1992, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX đã được quyết định thành lập Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đây là mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với sự xây dựng và bảo vệ của Tổ quốc. Trải qua 6 nhiệm kỳ Quốc hội từ khóa IX đến khóa XIV và nay là những năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Kỳ hạn Quốc phòng và An ninh đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, hoàn thành tốt mọi việc nhiệm vụ được tổ chức Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao, góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mạnh mẽ, Đóng góp ngày càng hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội trong công ty xây dựng và bảo vệ đất nước…

Tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp của Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh thay mặt Lãnh đạo, Nhà nước trao Huân chương Lao động adenders toment for the National Room and An ninh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội

Phát biểu ý kiến ​​tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi và đánh giá, kể từ khi thành lập đến nay, tổ chức cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc gia và An ninh ngày càng được thực hiện củng cố, hoàn thiện, trả lời ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được yêu cầu đặt ra và có bước phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh về một số kết quả nổi bật của Quốc phòng và An ninh. Cụ thể, trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Lệnh cấm tham gia nhiều sửa đổi nội dung, bổ sung Hiến pháp năm 1992, xây dựng Hiến pháp năm 2013, nhất là các chế độ về Tổ quốc bảo vệ , xây dựng lực lượng vũ trang, Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Đến nay, Ban chủ trì thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, thông báo qua tổng cộng 43 luật, quyết định của Quốc hội; 27 lệnh, quyết định của Ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì thẩm tra 2 dự thảo nghị định của Chính phủ Quy định Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​theo quy định của pháp luật và đóng góp nhiều ý kiến ​​đối với các dự án luật khác do Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội chủ thẩm tra.

Nhiều tiến trình hoạt động giám sát với nội dung đa dạng, tập trung vào những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm. Các đề nghị của bảng thông qua hoạt động giám sát có giá trị, chất lượng, khả năng thi, phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Khối thường vụ Quốc hội, giúp Quốc hội, Khối thường vụ Quốc hội xem xét, ban nhiều quyết định quan trọng sách hoặc sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh cho phù hợp; đồng thời, giúp Chính phủ, các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục chế độ, thiếu sót trong thực hiện chính sách pháp luật, góp phần tạo chuyển động tích cực trong lĩnh vực giám sát.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thẩm tra, cùng với các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, phản biện, tham gia ý kiến ​​cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về những vấn đề quan trọng của đất nước, cả về kinh tế, xã, quốc phòng, an ninh, tự an toàn xã hội; đồng thời, tích cực tham gia hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Cục Thường vụ Quốc hội và của Ban theo phân tích, góp phần xây dựng vị trí của Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế, góp phần thực thi chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng trong tiền cảnh hội nhập khu vực, quốc tế và xu thế toàn cầu hóa hiện nay; đóng góp vào việc tăng cường tình đoàn kết giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, với những công xuất sắc của mình, Ban Quốc phòng và An ninh vinh dự được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất. Đây là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ lãnh đạo và thành viên Ban giám đốc qua các thời kỳ, đồng thời, là kết quả chung từ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sao của đồng chí lãnh đạo, Nhà nước và Đảng đoàn Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội và định hướng đúng đắn của chủ trương thành lập Ban.

“Cannot, with the history of 76 years of the Quoc Hoi Viet Nam, said the way is built 30 years, the leader of the State of the National Room and An ninh is not very long but with the results, we can be. tự hào, tin tưởng ở sự trưởng thành, ngày càng bền vững của Cục trưởng ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Tăng cường quốc phòng, an ninh, vững chắc bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục duy trì: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) là nhiệm vụ trọng yếu and thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm mục đích bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, hệ thống nhất, toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Đảng bảo vệ, Nhà nước, nhân dân, xã hội chủ nghĩa chế độ, nền văn hóa và lợi ích quốc gia – dân tộc; Giữ bình hòa môi trường, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Chương trình xây dựng luật pháp kỳ Quốc hội khóa XV đã giao ban Quốc phòng và An ninh thực hiện 6 nhiệm vụ kiểm tra, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành , 10 Quản trị viên, xây dựng mới luật, pháp lệnh, quyết định thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh từ nay đến hết năm 2025.

Nhấn mạnh khối lượng và yêu cầu công việc của Ban thời gian lớn tới rất nhiều vấn đề mới, vấn đề khó khăn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cấp phép tiếp tục uống rượu sâu sắc các điểm, đường ngắn. Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; vững chắc điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế – xã hội với sự củng cố, củng cố quốc phòng, an ninh và cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại …; chủ động dự báo tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, tham mưu, kiến ​​nghị các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, nhất là những vấn đề mới nhận thức, tư duy mới trong điều mới kiện về Tổ quốc bảo vệ.

Cấm chủ động vào cuộc gọi từ sớm, từ xa trong xây dựng, hoàn thiện các luật, quyết định, lĩnh vực lệnh được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, tiến độ bảo vệ, chất lượng, tính toán, hệ thống nhất của văn bản Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các chiến lược: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ tổ quốc giới quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng …; thực hiện điều lệ, trách nhiệm và hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và tham gia thẩm định nội dung liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách trong dự án luật, lệnh, dự thảo quyết định làm khác cơ quan của Quốc hội chủ thẩm tra theo quy định tại Điều 79 và Điều 80 của Luật Tổ chức Quốc hội.

Đồng thời, ban phát triển lãm đôn đốc, hợp đồng hợp tác với chủ quản lý để bảo đảm tiến độ, chất lượng của các dịch vụ được thiết lập, nhất là đối với những người quản lý dịch vụ chưa hoàn thành hoặc chủ the study of service set up the used to the problem with the order to be, an toàn xã hội, các vấn đề thực thi công cụ kiểm soát thời gian.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội gợi ý, giao nhiệm vụ cho các Ủy ban Quốc phòng và An ninh về nhiệm vụ “dự án luật”; Mong rằng trong thời gian tới, với tinh thần chủ động, Các khối quốc phòng và An ninh, các khối khác sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các thành viên, Nghiên cứu, chủ động Quốc hội các dự án luật, quyết định thuộc lĩnh vực phụ trách. Qua đó, góp phần để hoàn thiện thể chế – một trong ba mật mã chiến lược được xác định trong các sự kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bảng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là các nhiệm vụ giám sát thuộc chức năng của Ban giám sát; giám sát giám sát và nâng cao hiệu quả công việc thực hiện các kết luận, kiến ​​nghị sau giám sát. Cùng với đó, Ban chủ động, nâng cao chất lượng công việc tham mưu cho Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh …

Đặc biệt, Ban tổ chức cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chủ quản, trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao trong tham gia hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, hoạt động tham gia giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo đảm phù hợp với các quy định, điều ước, thỏa thuận, thông tin quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Click to expand … Công cụ thực hiện quy định đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Thường trực Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bảng kê cao tinh thần tiếp tục thay đổi, nâng cao chất lượng hoạt động trong kỳ này và các nhiệm vụ tiếp theo. Các thành viên của ban, nhất là các đồng chí trong Thường trực Ban vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là các lãnh đạo, sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang, tiếp tục không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực, cất giữ, phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng hoạt động hiệu quả và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lực lượng chức năng cần tiếp tục nhấn cố định đội ngũ làm công việc tham mưu, giúp việc ban, bảo vệ từng bộ, công việc của Ban phải có quan điểm thiết lập. vàng vững chắc, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với chủ nghĩa xã hội chế độ và có đủ năng lực, yêu cầu đáp ứng trình độ, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *