Khẩn trương hoàn thành thủ tục mua tàu du lịch Xà No

Rate this post

(HG) – Ngày 4-10, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp cùng các cơ sở, ngành có liên quan, bàn thủ tục mua và phương án khai thác tàu du lịch Xà. Đây là sản phẩm du lịch The first time of the province, from when go into the khai thác, tàu du lịch Xà No từng bước được phát huy, với sự hỗ trợ của doanh nghiệp và tỉnh. Hiện, Tỉnh có chủ trương mua lại tàu để Hậu Giang chủ động khai thác, từng bước tạo điểm nhấn. Đơn vị được quản lý và khai thác tàu này là Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm việc với các cơ sở, ngành có liên quan về thủ tục mua tàu và phương án khai thác hiệu quả.

Một số đề xuất được đưa ra, đề xuất ngành cần xây dựng điểm mới đậu, bố trí đất để xây dựng nhà, gian hàng bán sản phẩm OCOP, kho chứa hàng, cải tạo tàu để khai thác hết công năng…

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Các nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ hoàn thành các thủ tục để xin chủ trương mua tàu, đến kế hoạch cải tạo, phương pháp khai thác đều thực hiện chậm, do đó cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các phần việc quan trọng, bảo đảm khai thác trước Tết Nguyên đán 2023. Đơn vị đang khai thác, vận hành tàu cần tiếp tục duy trì hoạt động động và hỗ trợ khai thác Hậu Giang đến khi chuyển giao thức. This time, các cơ sở, ngành có liên quan cần hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thành các thủ tục cần thiết, bảo đảm đúng quy trình, pháp lý và khả năng thi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh hoàn thành nhanh chóng phương án khai thác tàu, để định hướng chỉ đạo tiếp theo. Riêng đề xuất xây dựng sẵn bến đậu mới, trong khi xin ý kiến ​​Thường trực Tỉnh ủy, cần tập trung cải tạo bến mới hiện tại, cảnh quan hai bên bờ kè Xà No … ”.

V.TRÀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *