Khách du lịch lưu trữ đồ ăn, lo lắng chờ tin bão Noru

Rate this post

Đến Đà Nẵng đúng ngày bão Noru chuẩn bị đổ vỡ đất liền, nhiều du khách phải hủy bỏ chương trình, ở trong khách sạn và thức ăn dự trữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *