HTX du lịch trên ‘băng tần’ chuyển đổi số

Rate this post

Move number - động lực phát triển kinh tế tập thể, HTX trong kỷ nguyên mới

Có rất nhiều cơ hội, thuận lợi lớn cho các khu vực kinh tế tập thể, HTX chuyển đổi ứng dụng trong nền kinh tế số ở Việt Nam, …

Move number in HTX vẫn ... khó khăn trên trang trăm

Tại Hà Nội, công việc ứng dụng công nghệ 4.0, khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý vận hành và tiêu thụ sản phẩm và đang mang lại …

Keep nguyên tên gọi 'Luật Hợp tác xã' sẽ bao quát được điều chỉnh phạm vi với các tổ chức kinh tế có thể

Trong giới hạn Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022, hội thảo lấy ý kiến ​​về dự án 6 Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *