Hỗ trợ các công ty sản xuất nông nghiệp

Rate this post

Với lực lượng nòng cốt là những người có trình độ, chuyên môn như khuyến nông viên, nông dân sản xuất giỏi, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp …, trong đó, nông trại có trách nhiệm giúp đỡ các công việc thành viên thực hiện tốt về chuyên môn kỹ thuật, là “cánh tay nối dài” của nông nghiệp để truyền tải thông tin, kỹ thuật canh tác hiệu quả. Ngoài chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho nông dân, hợp tác xã, tổ chức tư vấn, thông tin về thị trường, giá cả, nơi bán sản phẩm; hướng dẫn về công nghệ ứng dụng; tư vấn phát triển ngành nghề nông thôn; chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư nông thôn, môi trường sinh thái bảo vệ…

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, khuyến nông không chỉ là khuyến khích sản xuất mà không khuyến khích tổ chức lại đời sống nông thôn, thay đổi nhận thức của nông dân. Vì thế, đội ngũ khuyến mại cộng đồng phải kết nối mọi sản xuất nông nghiệp để hình thành chuỗi giá trị … Để đảm bảo nông nghiệp phát triển, nông thôn, đội ngũ khuyến nông không chỉ vận chuyển đạt được cách trồng trọt, chăn nuôi mà phải hướng dẫn nông dân nâng cao giá trị sản xuất như phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế độ … nông, dân, hợp tác xã với nhà quản lý, doanh nghiệp mà còn giúp gia tăng giá trị sản xuất, xây dựng phần vững chắc …

Theo Kế hoạch số 206 / KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn thuộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Phước phấn đấu đến năm 2050 là tỉnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Nông thôn người có điều kiện phát triển toàn diện. Nông thôn thịnh vượng, không còn hộ nghèo, trở nên đáng tin cậy, văn minh, xanh, sạch, đẹp với đời sống điều kiện, thu nhập dân cư nông thôn và kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị.

Từ nghĩa thực hiện mô hình và mục tiêu chiến lược phát triển của tỉnh, càng thiết lập, công việc thành lập các tổ chức khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh hiện tại là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả mô hình, rất cần cấp phép có thẩm quyền và chức năng của tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng nghiên cứu sinh, ứng dụng, chuyển giao khoa học – công nghệ; Change new light create and end up the convert number in nông nghiệp. Kết nối, tổ chức cho doanh nghiệp, xã hội, cơ sở sản xuất tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu; create a condition to, development of the chain links, of the peptide of the … Đặc biệt, nông dân phải được trang bị kiến ​​thức về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bằng nhiều hình thức và được vận hành động tham gia xây dựng sản xuất liên kết vùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *