Hà Nội: Công nhận 795 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn hóa văn bản

Rate this post

(HNMO) – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3508 / QĐ về công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Chuẩn hóa đơn vị”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, công nhận danh hiệu “Văn hóa đạt chuẩn”, “Chuẩn hóa đơn vị”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2016-2021 cho 795 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (232 cơ quan, 485 đơn vị, 78 doanh nghiệp).

Trong đó, quận Long Biên có 23 cơ quan, 68 đơn vị, 22 doanh nghiệp; Bắc Từ Liêm 23 cơ quan, 42 đơn vị, 5 doanh nghiệp; Cầu Giấy 15 cơ quan, 42 đơn vị, 11 doanh nghiệp; Hoàn Kiếm 21 cơ quan, 31 đơn vị, 4 doanh nghiệp; Hoàng Mai 20 cơ quan, 14 đơn vị, 8 doanh nghiệp; Hà Đông 6 cơ quan, 23 đơn vị, 4 doanh nghiệp; thị xã Sơn Tây 9 cơ quan, 21 đơn vị, 2 doanh nghiệp; quận Tây Hồ 15 cơ quan, 14 đơn vị, 1 doanh nghiệp; Đống Đa 5 cơ quan, 15 đơn vị, 3 doanh nghiệp; Ba Đình 3 cơ quan, 12 đơn vị.

Huyện Chương Mỹ có 29 cơ quan, 51 đơn vị, 3 doanh nghiệp; Quốc Oai 15 cơ quan, 32 đơn vị, 1 doanh nghiệp; Đông Anh 12 cơ quan, 17 đơn vị, 3 doanh nghiệp; Thạch Thất 5 cơ quan, 23 đơn vị; Thường Tín 4 cơ quan, 17 đơn vị, 2 doanh nghiệp; Hoài Đức 10 cơ quan, 10 đơn vị, 1 doanh nghiệp; Mê Linh 5 cơ quan, 14 đơn vị, 1 doanh nghiệp; Đan Phượng 5 cơ quan, 11 đơn vị; Thanh Trì 3 cơ quan, 9 đơn vị, 2 doanh nghiệp; Phúc Thọ 2 cơ quan, 1 đơn vị, 4 doanh nghiệp; Phú Xuyên 6 đơn vị, 1 doanh nghiệp; Ứng Hòa 2 cơ quan, 5 đơn vị; Thanh Oai 3 đơn vị; Ba Vì 2 đơn vị; huyện Gia Lâm có 2 đơn vị.

UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Tài chính; Kho bạc Nhà nước thành phố; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *