GVR ước đạt lợi nhuận hơn 4,400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022

Rate this post

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR chứng khoán) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

Doanh thu nhất toàn Tập đoàn đạt 18.397 Đồng tỷ lệ trong 9 tháng, bằng 102% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ghi nhận ở mức 4,408 đồng tỷ lệ, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty mẹ ước đạt lần lượt là 1,927 tỷ đồng và 876 tỷ đồng, tương ứng 101% và 102% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT GVR, trong cơ cấu doanh nghiệp thu và lợi nhuận của riêng Công ty mẹ Tập đoàn có bao gồm các dự án lợi nhuận từ Công ty Cổ phần với giá trị ước tính là 429 tỷ đồng and thu đền bù đất đai từ nguồn ngân sách các địa phương khi thu hồi đất làm VGR vào các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, trong trường hợp do khách hàng quản lý, 2 nguồn thu này không được thực hiện trong năm cũng sẽ làm giảm doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn năm 2022.

Rất khó khăn và công thức trong 9 tháng đầu

Trong 9 tháng đầu năm 2022, quân sự giữa Nga và Ukraine đã tạo ra giá dầu, lạm phát tăng cao, tạo ra các công thức, cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, các tiền tố như thời tiết, khí hậu diễn biến, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế không đồng bộ, lao động ổn định, chi phí sản xuất tăng cường, đầu yếu tố vào tắc nghẽn … , cũng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của GVR

Tổng Giám đốc Lê Thanh Hưng cho biết thực tế cả 5 lĩnh vực tư vấn, kinh doanh của VRG đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Tiêu biểu tại khối nông nghiệp sử dụng tỷ lệ quan trọng về vốn đầu tư, doanh thu, mặc dù những tháng đầu năm có tích cực đánh dấu nhưng đến nay thị trường không ổn định, giá bán cao su giảm và tiêu thụ chậm, các chi phí đầu vào tăng ảnh hưởng đến nguồn thu của Tập đoàn.

Lĩnh vực hoạt động ở các khu vực Khu công nghiệp có mức lợi nhuận khá tốt nhưng quy mô còn nhỏ, quỹ đất cho thuê hiện tại cơ bản hết, nguồn thu chủ yếu hiện nay là tiền gửi, dịch vụ thu phí, phân bổ doanh thu dài hạn được thu từ các năm trước. Trong khi các dự án mới như mở rộng KCN Nam Tân Uyên, An Điền, Minh Hưng III …, vẫn đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý, đầu tư chưa triển khai.

Khu vực gỗ biến chế gặp khó khăn về thị trường thì năm 2022, phân bổ nguồn của tập đoàn bị giới hạn nên hoạt động chế biến gỗ càng khó khăn.

Block công ty cao su chi phí đầu tiên vào như nhiên liệu, chất lượng tăng cao, trường có biến thể lớn theo chiều xấu, nguồn thu đặc biệt của Công ty CP VRG Khải Hoàn năm 2022 giảm mạnh so với biến tăng trưởng năm 2021 (năm 2021 lãi gần 800 tỷ đồng, năm 2022 chỉ có hòa vốn khả năng).

Khác nghề khối không có biến tăng trưởng, lớn nhất là hoạt động của khối thủy điện, các nhà phát điện có giới hạn về thiết kế công suất, nguồn nước, giờ phát điện, giá bán điện cũng nên đi ngang, cơ bản không có trưởng.

Lợi nhuận mục tiêu Xấp xỉ 7.000 Đồng tỷ lệ / năm tới năm 2025

Trong thời gian tới, GVR đang được xây dựng để Trình ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025. Với định hướng tái cơ cấu toàn diện, Tập đoàn sẽ có nguồn thu từ Tư vấn đầu tư được nâng cấp (theo quy định của pháp luật về hai loại vốn) để bổ sung / hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong thời hạn ngắn và trung hạn.

Về lâu dài, Công ty mẹ và cả Tập đoàn sẽ có nguồn thu ổn định với việc thu được lợi nhuận cao từ các dự án vận hành, hoạt động, bảo đảm cho tăng trưởng và phát triển chung của Tập đoàn giai đoạn 2026 – 2030.

Mục tiêu phát triển các lĩnh vực hoạt động chính đến năm 2025, tổng doanh thu dự kiến ​​của Tập đoàn tăng hơn 30% so với hiện nay, lợi nhuận sẽ tăng trưởng khoảng 20% ​​và sẽ tăng nhanh hơn trong giai đoạn sau năm 2025.

Cụ thể, mục tiêu là doanh thu nhất của Tập đoàn đạt mức 161.730 Tỷ đồng (trung bình khoảng 32.300 Tỷ đồng / năm), lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 34.435 Tỷ đồng (trung bình khoảng 6.870 Tỷ đồng / năm ). Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ Tập đoàn khoảng 12.350 Tỷ đồng (trung bình 2.470 Tỷ đồng / năm, tăng trung bình 7% / năm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *