Feening about to change new program, the list of the education common information is to be listening the comments, Kiến nghị của cử tri

Rate this post

Phóng viên: Theo giám sát chương trình của Quốc hội năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối đa 2 chuyên đề và Ban thường vụ Quốc hội sẽ giám sát 02 chuyên đề. Xin đại biểu cho biết quan điểm đối với 4 chuyên đề được Quốc hội và Ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn để giám sát trong năm tới?

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Việt Nga: Năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối đa 2 chuyên đề. Thứ nhất là, công việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực máy chủ phòng, COVID-19 dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Chuyên đề thứ hai, triển khai thực hiện các quyết định của Quốc hội về các mục tiêu chương trình về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo nền tảng giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Còn lại Ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 02 chuyên đề: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 / QH13 và Nghị quyết số 51/2017 / QH14 của Quốc hội về việc thay đổi mới chương trình, sách khoa học giáo dục common information; Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.

Các chuyên đề được lựa chọn để giám sát vừa có tính thời sự, đang thu hút sự quan tâm lớn của công ty họ, vừa có ý nghĩa trong việc xây dựng, thực hiện các chính sách, pháp luật về y tế, giáo dục dục, năng lượng, xây dựng nông thôn, giảm nghèo. Trong đó, tiến hành giám sát công việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực của máy chủ phòng, chống COVID-19 dịch; công việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng sẽ kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, thậm chí là những công việc bất cập cần phải phục hồi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện phòng chống dịch và hoạt động y tế dự phòng tại cơ sở khác. Đây là công việc rất cần thiết và cấp bách vì chúng tôi không có tiền tệ về công việc phòng chống cứ dịch bệnh giống như COVID-19. Tôi hy vọng, lần giám sát này sẽ giúp gỡ khó cho ngành Y tế và các phương pháp trong những vấn đề của thân ngành ít người mắc bệnh, hoang mang.


Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga-Cục trưởng Văn hóa, Giáo dục, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

Thay đổi chương trình mới, sách giáo dục khoa học giáo dục phổ thông cũng là công việc được chuyển đổi từ người dân quan tâm bởi vì thiết bị mật liên quan đến các em học sinh trong cả nước. Các chương trình về xây dựng nông thôn mới, nền tảng nghèo, phát triển kinh tế – xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển năng lượng tuy đã được thực hiện nhiều năm nay nhưng vẫn giám sát luôn luôn cần thiết, nhất là sau khoảng thời gian dài, chúng ta sẽ tập trung vào phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc thực hiện các chương trình này trong giai đoạn 2021-2015 và 2021-2030 chắc chắn có những điều khác biệt so với trước đây, việc giám sát sau 2 năm thực hiện là đủ thời gian để phát hiện những câu hỏi cần điều chỉnh .

Phóng viên: Năm 2023, Ban Thường vụ Quốc hôi sẽ giám sát đối với các chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 / QH13 và Nghị quyết số 51/2017 / QH14 của Quốc hội về sự thay đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông giáo dục ”. Đại biểu tâm đến nội dung, công đoạn giám sát mọi thứ của chuyên đề và có ý kiến, đề xuất như thế nào?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Đối với chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 / QH13 và Nghị quyết số 51/2017 / QH14 của Quốc hội về việc thay đổi mới chương trình, sách giáo dục phổ thông”, tôi đặc biệt quan tâm đến hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất các giải pháp, kiến ​​nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Quốc hội về chuyên đề this. Bởi vì một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhất định, đồng bộ, không mâu thuẫn với nhau là dựa trên nền tảng vững chắc để thực hiện thay đổi mới chương trình, khoa học sách được chia sẻ, hiệu quả. Việc nghe các ý kiến, kiến ​​nghị của cử tri, nhất là của đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp triển khai những điểm mới của chương trình, sách giáo khoa và của các em học sinh, những người trực tiếp học theo chương trình trình, mới khoa giáo dục cũng là một công việc quan trọng cần phải thực hiện được bình thường, có hệ thống. Đây là một chuyên đề khá “nóng”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân làm trong lĩnh vực giáo dục ảnh hưởng đến hầu hết các gia đình trong cả nước. Chính vì vậy, sẽ có nhiều ý kiến ​​đánh giá, nhiều đề xuất khác nhau. Tôi rất tán thành với tinh thần thể hiện trong buổi biểu diễn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 9 của Ban Thường vụ Quốc hội, là cần giám sát trên tinh thần hết sức xây dựng. Vì vậy, nên nghe các ý kiến ​​bằng “một cái lạnh đầu”, khách quan, không để bị ảnh hưởng bởi các kiến ​​trúc và những ý kiến ​​mang tính chất. Chỉ khi nào giám sát bằng tinh thần xây dựng, chỉ ra những cái nào cũng không cập nhật với tinh thần xây dựng, chúng ta mới có thể đề xuất được những giải pháp và hiệu quả.

Phóng viên: To change new program, the book of education science phổ thông thực hiện hiệu quả, theo đại biểu, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Quốc hội cần thực hiện giám sát như thế nào để kết quả giám sát thực hiện chuyển đổi biến đối với công việc soạn thảo, thẩm định, sử dụng sách giáo khoa và đối với hoạt động giảng dạy, học tập?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Nghị quyết số 581 / NQ-UBTVQH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 / QH13 và Nghị quyết số 51/2017 / QH14 của Quốc hội về thay đổi mới chương trình, sách khoa học giáo dục giáo dục phổ thông ”nêu rõ: Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 27 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định khác của pháp luật có liên quan; xây dựng kế hoạch chi tiết và báo cáo đề mục Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến ​​trước khi ban hành. Theo tôi, Đoàn Giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng các quy định đó sẽ được bảo đảm là công ty giám sát hiệu quả, đánh giá được định hình chung trong công việc thực hiện mới chương trình, sách khoa học giáo dục phổ thông tin học. Còn lại để giám sát kết quả đi vào giám sát thì sau khi có kết quả, đề xuất, cần tiếp tục có hoạt động giám sát thực hiện kết quả giám sát.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *