Để thực hiện văn hóa là nguồn lực phát triển du lịch

Rate this post

Phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch di động sản xuất hoặc phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch là những người phục vụ, mục tiêu quan trọng mà thành phố đặt ra trong các kế hoạch, chiến lược phát triển triển khai hóa trên địa chỉ những năm tới.Du khách quốc tế tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn trong tháng 8-2022.  Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách quốc tế tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn trong tháng 8-2022. Ảnh: XUÂN SƠN

Hiện nay, với lượng khách du lịch đông đảo và hệ thống di động, di sản khá lớn, thành phố có năng lực cũng như nhiều điều kiện thuận lợi để theo đuổi, sớm đạt được mục tiêu này.

Hệ thống di tích, di sản văn hóa phong phú

Theo Phòng Quản lý di sản văn hóa (thuộc Bảo tàng Đà Nẵng), thành phố hiện có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích quốc gia và 67 di tích cấp thành phố. Bên cạnh đó, thành phố đang có 6 vật bảo và 6 di sản phi có thể được đưa vào danh mục di sản quốc gia cùng với hệ thống lễ hội, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực, di sản văn hóa nghệ thuật, văn nghệ dân gian, bảo tàng… Đây là nguồn tài nguyên, điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển ngành du lịch văn hóa, du lịch di sản. Trọng đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du vững chắc lịch. Các triển khai dịch vụ trong đề án đều hướng đến mục tiêu chính là phát triển du lịch.

Trưởng phòng quản lý di sản văn hóa Phan Thị Xuân Mai cho biết, hiện thành phố đang triển khai các nội dung của đề án như: hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng; kiện toàn ban quản lý và làm nội dung thuyết minh tại các di tích… Ngoài ra, thành phố cũng có định hướng phát triển du lịch với những di sản phi vật thể như: kế hoạch phát triển nghệ thuật bài chòi, lễ hội cầu ngư, khai thác du lịch từ làng nghề tráng men Túy Loan…

“Ngành văn hóa và ngành du lịch đang có kế hoạch thực hiện một nghiên cứu chuyên đề chung về định hướng khai thác cùng với du lịch phát triển. Trong đó, sẽ khảo sát, đánh giá khả năng phát triển du lịch của tất cả di tích, di sản để tập trung khai thác có hiệu quả ”, bà Mai thông tin.

To khai thác, phát triển du lịch văn hóa, di tích phải trả lời các tiêu chí để đăng ký làm việc theo quy định của Luật Du lịch. Ngoài Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã được công nhận là điểm đến, thành phố đang nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho 5 di tích có khả năng phát triển du lịch (nhà thờ làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu, khu căn cứ cách mạng K20, nghĩa trủng Hòa Vang, di tích Huyện ủy Hòa Vang và đình Thạc Gián).

Trưởng ban quản lý Danh thắng Ngũ Hành Sơn Nguyễn Văn Hiền cho biết, từ đầu năm đến nay, danh thắng đón khoảng 450.000 lượt khách tham quan; in that, has an international 35.000 lượt, còn lại là khách hàng nội địa. Tuy nhiên, theo ông Hiền, một điều kiện rất thuận lợi là đồ án quy định Danh thắng Ngũ Hành Sơn sắp xếp Chính phủ thông tin. Bên cạnh đó, danh sách thắng cũng có hệ thống “ma nhai”, dự kiến ​​tháng 11-2022 thành phố sẽ bảo vệ hồ sơ trước UNESCO để đưa vào danh mục di sản ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. If the information, here will be di sản xuất thế giới đầu tiên của Đà Nẵng.

Hướng tới các công ty phát triển du lịch

Trọng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ xác định, mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch văn hóa chiếm 15-20% trong tổng số 40 Tỷ USD doanh thu từ khách du lịch. Phát triển du lịch hóa cũng là mục tiêu quan trọng trong Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên thực tế, văn hóa tài nguyên là một nguồn lực cho phát triển du lịch. Đồng thời, du lịch cũng chính là phương thức, con đường mà nhiều quốc gia đang làm đầu tư, khai thác tối đa các yếu tố kinh tế của văn hóa trị giá.

To the di tích, di sản xuất là nguồn lực phát triển du lịch, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho rằng, bên cạnh công việc tồn tại, các địa phương phải tạo ra nhiều hoạt động lễ hội, giải trí , can do to the thao, sinh hoạt cộng đồng ngay tại các di tích, di sản dành cho người dân, du khách biết đến và tham gia. “Phải làm sao, khi khách đến tham quan di tích, di sản, họ không chỉ tìm hiểu, ngắm cảnh mà muốn nghe những câu chuyện, tham gia cùng người dân địa phương tại các buổi lễ hội, sự kiện hay thưởng thức ẩm thực ngay trên đó chính khu di tích. Có như vậy mới thu hút và níu chân khách ”, anh Thiện nhìn nhận.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Tấn Xử lý, những năm qua, thành phố rất quan tâm đến đầu tư để phát triển nghiệp vụ văn hóa, thông qua công việc đầu tư tổ chức nhiều hoạt động giữ, phát huy nét văn hóa đặc trưng, ​​phương tiện truyền thông; đồng thời khai thác văn hóa trị giá tốt để phục vụ du lịch. Một số di tích đã trở thành điểm thu hút đông đảo khách hàng, là lực lượng phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương. Bên cạnh đó, thành phố đã hình thành các tour du lịch, tuyến du lịch kết nối các điểm di chuyển, hệ thống truyền thông lễ hội.

Time to, the center of the set up to the same-under -ire-khuyến khích phát triển các loại hình du lịch văn hóa, đặc biệt là du lịch di sản, du lịch tâm linh, du lịch gắn kết với hệ thống truyền thông hoạt động và hiện đại ở local. Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch địa phương phong phú, thân thiện. Đồng thời, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa và xã hội hóa xúc tiến du lịch trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch…

“Việc phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình phát triển du lịch sẽ góp phần tạo chiều sâu và sự phục hồi, quản lý cho du lịch Đà Nẵng. Do đó, công ty cũng tăng cường công việc truyền thông về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng trong phát triển du lịch để bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn di động văn hóa với phát triển du lịch; phát triển trong các hoạt động du lịch tại di động, di sản văn hóa ”, ông xử lý mạnh.

XUÂN DŨNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *