Đề cao tính công khai, dân chủ, lấy dân làm trung tâm phục vụ

Rate this post

(HNMO) – Ngày 20-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trưởng đoàn làm việc với Quận ủy Tây Hồ và Sở Giao thông Vận tải.

Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại quận Tây Hồ.

Tại quận Tây Hồ, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn hai phường Xuân La và Nhật Tân. Tại phường Xuân La, công việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phường tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua that, do phan mem quan ly an ninh, gioi thieu an toàn xã hội; đời sống dân sinh được nâng lên, từng bước chế độ đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Đáng chú ý, việc thực hiện Quy chế dân chủ đã gắn với nhiệm vụ quản lý đất đai, quản lý tự xây dựng đô thị, nên dù là phường có nhiều dự án giải phóng mặt bằng nhưng Xuân La không để xảy ra khiếu nại kiện, trở thành điểm “nóng”.

Đại diện lãnh đạo phường Xuân La (quận Tây Hồ) báo cáo với đoàn kiểm tra về việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Tại phường Nhật Tân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của Bộ, Ủy viên, từ đó có tác dụng ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện hành động…, góp phần giúp phường Nhật Tân xây dựng thành mô hình “Phường văn hóa ”và tiến tới“ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị ”trong giai đoạn 2020-2025.

Tại Sở Giao thông Vận tải, Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở. Qua đó, đã phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong truyền thông, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên và giám sát thực hiện Quy chế.

Sở Giao thông vận tải cũng không kịp thực hiện công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin. ..

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo với đoàn kiểm tra.

Phát biểu kết thúc buổi kiểm tra tại quận Tây Hồ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị trong công việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội cũng phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan chính quyền trong công việc truyền thông, vận tải các hội viên của mình gắn với vận tải toàn dân. kết hợp xây dựng đô thị văn minh; tích cực tham gia giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các phường khá nghiêm túc, bao phủ các mảng. Dù là bàn phím trọng điểm liên quan đến quản lý đất đai và tự xây dựng song cả hai phường Nhật Tân, Xuân La đều không xuất hiện điểm “nóng”, khiếu kiện.

Đối với Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đánh giá, Sở làm tốt nhiệm vụ giao thông tin của Thủ đô, triển khai có hiệu quả 1 trong 3 bức phá tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là phát triển hạ tầng thông tin trong tiền cảnh thủ đô còn nhiều khó khăn; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên các công việc, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Giao thông Vận tải.

Click to expand … trong đó, công ty cần đề cao tính toán khai báo, dân chủ, vì nhân dân phục vụ; Growth Đối thoại, tiếp dân công theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cũng lưu ý, Ban lãnh đạo, Ban lãnh đạo Sở tiếp tục nâng cao nhận thức, quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan thông qua các công việc, thiết bị thực hiện, nêu cao từng cá nhân trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, để hoàn thành nhiệm vụ chính thức được giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *