Cử tri Hải Dương phản ánh nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội

Rate this post

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu giải đáp những thắc mắc của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo cho cử tri 2 huyện về kế hoạch, nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Các đại biểu Quốc hội cũng đã báo cáo với cử tri về kết quả tiếp nhận, đơn vị xử lý của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 3, đồng thời trả lời các ý kiến, phản hồi của cử tri và dân công trong tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ở hai huyện phản ánh với đại biểu Quốc hội các vấn đề cần quan tâm trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Thanh Miện (Hải Dương) phát biểu ý kiến ​​tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện đề nghị các cơ quan chức năng xử lý tình trạng nhiều cột điện giữa các đường chưa được di chuyển, nhiều khu dân cư hơn 1 năm nay chưa có điện sử dụng, xem xét đền bù in the zoom face, share rate% kinh phí với hiện tại các dự án.

Cử tri huyện Nam Sách đề nghị Nhà nước và tỉnh quan tâm đến các chính sách đối tượng, thương mại, bệnh binh, liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Đề tài quản lý đất đai ở các địa phương cũng được nhiều cử tri quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lê Văn Hiệu đã giải đáp những thắc mắc của cử tri huyện Thanh Miện. Ông Lê Văn Hiệu nhấn mạnh, hiện nay, vẫn còn tình trạng một số Bộ phận chưa làm hết chức năng của mình. Một số quy định pháp luật chưa được thống nhất, các tri cử cần đề xuất để các cơ quan chức năng giải quyết. Ông Lê Văn Hiệu giải đáp thắc mắc của cử tri về các vấn đề giá điện, cấp điện, giải phóng mặt bằng, xử lý rác, chế độ giáo viên, xây dựng nông thôn mới,….

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Bình Giang (Hải Dương) phát biểu ý kiến ​​tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bình Giang đề nghị với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề mà người dân quan tâm tại địa phương. Cử tri xã Tráng Liệt huyện Bình Giang đề nghị về tình trạng tham quỹ đất, giải quyết chồng chéo, xây dựng trên nông nghiệp … Cử tri xã Thái Học kiến ​​nghị về vấn đề rác thải nông thôn, giải quyết đơn Macro report of the kernel and a secure the current report. Cử tri xã Bình Minh. Các cử tri tại 10 xã trong huyện đã đề nghị với đại biểu quốc hội nhiều ý kiến ​​liên quan đến các lĩnh vực công tác chi tiêu, quản lý tài chính ở địa phương, quyền sử dụng đất, đầu tư hạ tầng, bồi thường , giải phóng mặt bằng, vấn đề hỗ trợ cho người khuyết tật trong tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm rõ hơn các vấn đề cử tri quan tâm trong thẩm quyền của tỉnh giải quyết. Những ý kiến ​​liên quan đến thẩm quyền giải quyết các cấp Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *