Chủ Đảng và Cộng hòa đồng tiền điện tử là tương lai của tài chính

Rate this post

Một mới giám sát khảo sát đã tiết lộ rằng Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đồng tiền điện tử là tương lai của tài chính.

Đầu tư thang độ xámnhà quản lý tài sản tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, công bố cuộc khảo sát quốc gia mới, đã tiết lộ rằng “Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đồng tiền điện tử là tương lai của tài chính ”.

Trực tuyến khảo sát được thực hiện từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 10 bởi The Harris Poll, một công ty tư vấn và nghiên cứu trường toàn cầu. Tổng cộng có 2.029 người trưởng thành, những người có khả năng là cử tri, đã tham gia.

Kiểm tra khảo sát “Cách người Mỹ nhìn nhận trạng thái của nền kinh tế và tiền điện tử trong cuộc bầu cử năm 2022 của Hoa Kỳ”, công ty tiền điện tử thêm chi tiết:

Hơn một nửa số người Mỹ được tham khảo (53%) đồng ý rằng tiền điện tử là tương lai của tài chính, bao gồm 59% Đảng viên Dân chủ và 52% Ủy viên Cộng hòa, với 44% người Mỹ lưu ý rằng họ mong đợi tiền điện tử như một phần trong danh mục đầu tư của họ trong tương lai.

With Play high Kỷ lục và suy tôn kinh hoàng, 25% số người được hỏi nói rằng phát hành và tình hình kinh tế hiện tại đã khiến họ quan tâm hơn đến tiền điện tử.

Giám đốc điều hành Grayscale, Michael Sonnenshein, nhận xét: “Khi chúng tôi tiến tới cuộc bầu cử giữa kỳ, các cuộc bầu cử Hoa Kỳ đang xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử, hệ thống tài chính và tình trạng của nền kinh tế”.

Về quy định tiền điện tử, 39% cho rằng My đi sau các quốc gia other in the create a environment environment any help anybody also be giao dịch tài sản kỹ thuật dễ dàng hoặc an toàn.

Hơn thế nữa, 81% đồng ý kiến ​​rằng cần có quy định rõ ràng hơn đối với tiền điện tử, bao gồm 88% Đảng viên Dân chủ và 77% Ủy viên Cộng hòa, Grayscale cho biết thêm:

Hơn 4/5 trong số Cộng hòa (81%) và Dân chủ (82%) cảm thấy điều quan trọng là phải thực hiện tiếp cận ưu tiên người dùng đối với quy định.


Xem thêm:

Chủ Đảng và Cộng hòa đồng tiền điện tử là tương lai của tài chính

4.1 on 56 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *