Chính phủ đề xuất giữ lại bình ổn giá dầu

Rate this post

Chiều 19/9, Ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp chuyên đề luật tháng 9/2022 để đưa ra ý kiến ​​về dự án Luật Giá (bản sửa đổi).

Theo tờ rơi của Chính phủ, chính sách về bình ổn giá đề xuất nội dung danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao quyền cho Chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở quy tắc chặt chẽ định tại Luật. Đồng thời, công ty tăng cường, phân cấp, trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn.

Với bình ổn định giá dầu, theo giấy tờ của phủ Chính, cần có các đặc thù; Quất lập, sử dụng được thực hiện gắn kết với các điều hành nhằm tạo bước đệm, hạn chế mức tăng, giảm giá biến, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội. Qua đánh giá chi tiết cho thấy tại thời điểm này giá dầu diễn biến vẫn rất thất thường, khó dự báo, cơ chế quỹ vẫn rất cần thiết để điều hành giá trong nước nhằm hạn chế những biến động lớn về giá.

Chính phủ đề xuất giữ lại bình ổn giá dầu - Ảnh 1.

Theo giấy tờ, bình ổn giá dầu vẫn rất cần thiết trong tiền cảnh báo dầu nhớt diễn biến thất thường và khó dự báo

Bỏ hay giữ?

Về vấn đề cần thiết duy trì Ổn định giá dầu, Thường trực Ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết có 2 loại ý kiến.

Đa số ý kiến ​​tán thành với đề xuất của Chính phủ về công việc cần thiết phải duy trì ổn định giá dầu vì cho rằng quỹ Bình ổn là một trong những công cụ tiết kiệm xăng dầu trong nước, là biện pháp kinh tế , is not a can thiary.

Trong tiền cảnh hiện nay, khi thị trường xăng dầu Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn vận hành theo quy luật thị trường, còn sự điều hành của Nhà nước, khi quản lý điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn thông qua database thì bỏ qua hiện tại là chưa phù hợp.

Thực tế thời gian cho thấy, khi giá dầu thế giới biến đổi, thì quỹ bình ổn đã phát huy vai trò “điều hòa”, góp phần giảm tần suất và mức điều chỉnh tăng giá bán dầu, giảm biên độ động của giá. Từ đó giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, đóng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát quyền phát hành, ổn định đời sống nhân dân.

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới và đang sử dụng mô hình ký quỹ để ổn định giá dầu trong nước trong những tình huống biến động khó dự báo.

Xuất phát từ lý do, tại thời điểm hiện tại, khi giá dầu thế giới còn biến động khó lường, với điều kiện chống chịu tại Việt Nam, khi chu kỳ điều chỉnh giá dầu trong nước còn tương đối dài (10 ngày) thì trước mắt vẫn cần thiết phải duy trì ổn định giá dầu.

Chính phủ đề xuất Giữ lại bình ổn giá dầu - Ảnh 2.

Chủ Ủy ban tài chính – Trình bày báo cáo thẩm định dự thảo Luật Giá (bản sửa đổi)

Trong khi đó, một số ý kiến ​​đề nghị không tiếp tục duy trì Ổn định giá dầu vì quỹ bình ổn giá dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước và nguồn hình thành được thiết lập thông qua giá mua, làm chi trả người dùng (300 đồng / 1 lít). Mặc dù không phải tiền NSNN, song lại do doanh nghiệp quản lý và quyết định sử dụng tại cơ quan điều hành.

Trên thực tế, khi giá dầu tăng cao như thời gian vừa qua, trường hợp bị âm thì doanh nghiệp vẫn phải chi từ quỹ, thậm chí là vay ngân hàng bù vào; Còn khi giá dầu thế giới giảm xuống, thì giá dầu trong nước giảm chậm do đó phải lập quỹ, bù đắp cho phần âm quỹ trước đó, làm ảnh hưởng đến tâm điểm người dùng.

Trường hợp cần thiết phải có giá xăng dầu, Nhà nước có thể sử dụng các công cụ khác như thuế, phí hoặc có biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho các yếu tố đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​giá dầu tăng cao, That is also be a Yếu tố tiết kiệm công cụ mà nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng. Việc quy định chung là ký quỹ ổn định như trong Dự thảo Luật có thể không thắt chặt, dẫn đến phát sinh các quỹ khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *