Chênh lệch giàu nghèo ở tỉnh thành nào lớn nhất Việt Nam?

Rate this post

Theo khảo sát mức sống dân cư năm 2021 (KSMS 2021), nếu kiểm tra 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, 10 địa phương có khoảng cách giàu nghèo nhất là Bình Thuận, Nam Định, Thái Bình, Bạc Liêu, Bình Dương , Thanh Hoá, Hải Phòng, TP. HCM, Quảng Ninh, Đồng Tháp.

Chênh lệch giàu nghèo ở tỉnh thành nào lớn nhất Việt Nam?  - Ảnh 1.

10 địa phương có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất là Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, Sơn La, Gia Lai, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Đắk Nông.

Hầu hết các địa phương có chênh lệch giàu nghèo thường có mức thu nhập tương ứng thấp so với trung bình cả nước. Điện Biên là tỉnh có thu nhập thấp nhất cả nước. Vị trí thứ hai sau Điện Biên là Sơn La.

Khảo sát cũng cho thấy, Trong năm 2021, vùng có cao nhất quân đội thu nhập là vùng Đông Nam Bộ (5.794 nghìn đồng / người / tháng) và thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,837 nghìn đồng đồng / người / tháng).

GINI number (theo thu nhập) của Việt Nam năm 2021 là 0,374, không biến động nhiều so với năm 2020 (0,373) và vẫn giữ ở mức bất kỳ đẳng cấp trung bình. Mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở các khu vực nông thôn cao hơn các khu vực thành thị.

Hai khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao là Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên cũng là hai khu vực có số GINI cao nhất (tương ứng 0,428 và 0,418), Đông Nam Bộ là khu vực có số GINI thấp nhất (0,322) .

Nhóm giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 9.184 đồng cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất – nhóm 1).

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4.205 đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5.388 đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,486 nghìn đồng).

Trước năm 2019 thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau năm 2019 do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập có xu hướng giảm dần. Thu nhập giảm tốc độ ở các khu vực thành nhiều hơn so với các khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập quân đội 1 tháng 1 năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, khi thu nhập quân đội 1 tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

KSMS 2021 is the choice of the sample information for the decimal information to total, compile the only systems of the national family about the life of life, đáp ứng nhu cầu thống kê hệ thống thông tin cho các cấp, các ngành học để đánh giá mức sống, tình trạng đói nghèo và phân tích giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều.

KSMS 2021 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 47.000 hộ trợ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành phố, nông thôn, 6 khu vực địa lý, tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương. KSMS 2021 sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập các thông tin nhằm mục đích tính toán các chỉ tiêu về nghèo nàn, đầu vào và một số liên tiêu chỉ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *