Build source kernel power for Party

Rate this post

(HNM) – Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cấp thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Kết quả đạt được trong công việc phát triển Đảng 5 năm qua kiểm tra năng lực, quyết tâm trong tạo nguồn, xây dựng nguồn nhân lực lượng cho Đảng.

Lễ tân viên nén của Chi bộ cơ quan Quận đoàn Hai Bà Trưng. Ảnh: Bảo Lâm

Thường xuyên nhiệm vụ

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, tổ chức Đoàn các cấp luôn xác định công việc phát triển mới là nhiệm vụ thường xuyên. Special, Thành đoàn luôn chú trọng lấy chất lượng là phần đầu tiên tố.

Theo đó, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc quy chế triển khai các kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả công việc giới thiệu đoàn viên ưu tiên cho Đảng. Trong đó, tập trung hoạt động thành lập các tổ, nhóm, lạc bộ để tạo điều kiện cho đoàn viên Ưu tiên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công việc, lao động, học tập, nâng cao nhận thức, bản chính trị, trình độ luận.

Đoàn viên ưu tiên cũng được tổ chức Đoàn phân quyền thực hiện nhiệm vụ chính tại địa phương, đơn vị, được giao trọng trách để rèn luyện và thử nghiệm, phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo từng cá nhân. Từ trong hoạt động, phong trào này, các tổ chức Đoàn kịp thời phát triển, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tiên cho Đảng xem xét, kết hợp tải.

Với Huyện đoàn Đông Anh, năm 2021 đã giới thiệu cho Đảng 184 đoàn viên ưu tiên, trong đó có 47 người được kết nạp vào Đảng. Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên chia sẻ, các phong trào hành động, tình nguyện là môi trường để rèn luyện, phấn đấu và hiến hiến, giúp thanh niên có nhiều cơ hội trải nghiệm, trưởng thành từ thực thi , tích cực nhiều kết quả. Trên cơ sở đó, Huyện đoàn bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên có chất lượng để tạo ra nguyên bộ cho Đảng ủy.

Nhận thức tầm quan trọng của công ty phát triển, Quận đoàn Hai Bà Trưng thường xuyên bồi dưỡng, giúp đỡ quần áo họ ưu tiên là đoàn viên để giới thiệu và kết hợp tải vào Đảng. Các hoạt động của Đoàn với nhiều mức độ, các thử nghiệm khác nhau được xem là quan trọng trong môi trường cho các công ty rèn luyện. Phó Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Nguyễn Lê Ngân cho biết, 5 năm qua, hơn 1.000 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng, trong đó có 643 đoàn viên được kết nối vào Đảng.

Còn lại với Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu Nghị (Quận đoàn Hai Bà Trưng), từ đầu năm 2022 đến nay đã có 6 đoàn viên ưu tiên được tải Đảng và giới thiệu 10 đồng chí cho Đảng xem kết thúc tải. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, Chi đoàn chú trọng truyền thông, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và tu nghiệp dưỡng đạo đức. Bên cạnh đó, các hoạt động như hội thao sáng tạo tuổi trẻ, các chương trình, chữa bệnh từ thiện … được tổ chức để tìm ra những đoàn viên ưu tiên, bồi dưỡng trong hàng ngũ của Đảng.

Tôi luyện, thử nghiệm trong thực thi

Time qua, Đoàn Thanh niên các cấp thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai vận hành “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, duy trì thực hiện các giải pháp phát triển, điều hành lựa chọn đoàn viên ưu tiên để bồi dưỡng nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tiên cho Đảng xem xét, kết hợp tải. Cùng với đó, công cụ rèn luyện trẻ, đào tạo nguyên bộ, bổ sung nguồn trẻ em có năng lực, uy tín cho cấp, chính quyền, các tổ chức chính – xã hội cũng được thực hiện hiệu quả .

Toàn Đoàn đã giới thiệu 57.557 đoàn viên ưu tiên cho Đảng, trong đó 42.292 đoàn viên đã được kết nạp Đảng. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn Thanh niên các cấp của Thủ đô đã giới thiệu kết quả tải được 2.596 cấp viên mới.

Theo Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên, từng bộ phận, đoàn viên, cấp bộ Đoàn đã phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành người trực tiếp “vừa hồng, vừa chuyên” là thiết bị thực hiện để tham gia xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững chắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, giai đoạn 2022-2027, Thành đoàn đặt mục tiêu hằng năm sẽ có 8.000 đoàn viên ưu tiên giới thiệu cho Đảng xem kết hợp tải, trong đó chú trọng giới thiệu bộ phận, Hội ở cơ sở, các doanh nghiệp trẻ, công nhân, thanh niên lao động sản xuất giỏi, tri thức trẻ, lực lượng vũ trang.

Để đạt được mục tiêu trên, các cấp bộ Đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai nhiều phong trào hành động để đưa các đoàn viên thanh niên vào rèn luyện, thử thách trong quá trình thực hiện; chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lý tưởng, động cơ phấn đấu đúng đắn cho đoàn viên thanh niên để tạo nguồn phát triển mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *