Bộ GTVT đề xuất chia 30 gói thầu thi công dự án cao tốc North

Rate this post

Theo Bộ Giao thông vận tải, đề xuất này để bảo đảm các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án, không chia nhỏ gói thầu, đồng bảo đảm, phù hợp thực hiện các hoạt động nhà thầu.

Theo đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam, Đông giai đoạn 2 với chiều dài khoảng 729 km, dự kiến ​​chia khoảng 30 gói thầu; số lượng nhà thầu liên kết danh mục 3 nhà thầu / 1 gói thầu.

Báo Công Thương đưa ra, cũng theo Bộ Giao Thông Vận Tải, 1 gói thầu thi công xây dựng khoảng 3 nhà thầu liên kết sẽ mang lại lợi ích cho công ty chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai thi công và quản lý chi phí đối với các nhà thầu trong liên kết cũng như của các nhà đầu tư.

Trong văn bản Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các nhà thầu xây dựng dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ: Dự án cao tốc Bắc – Nam, Đông giai đoạn 2 bao gồm đường bộ cấp 1, đường hầm công trình và đường cầu từ cấp 3 trở lên.

Bộ GTVT đề xuất chia 30 gói thầu thi công dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2. Ảnh minh họa

Theo quy định của pháp luật về việc xây dựng và đấu thầu, nhà thầu tham gia thực hiện các gói thầu phải đáp ứng điều kiện: Có chứng chỉ năng lực tôi đối với bộ đường công trình, phù hợp với trình độ chứng chỉ năng lực request, hầm của gói thầu đang xem xét; phải có đồng kinh nghiệm thực hiện tương tự về mặt kỹ thuật với tư cách là nhà thầu (có cùng loại và cấp công trình) và có đồng tương ứng giá trị Tối thiểu 50% giá thầu gói đang xét.

Nguồn lực chính phải trả lời yêu cầu: Doanh thu quân từ hoạt động xây dựng 3 năm gần nhất phải tương ứng với giá thầu đang thử nghiệm. Ngoài ra, nhà thầu phải huy động nhân sự, máy móc, thiết bị phù hợp với các gói thầu quy định để triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ…

Báo Tin tức cho hay, từ thực hiện triển khai dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 (2017 – 2020) cho thấy, nếu phân chia với phạm vi 20 – 40km / 1 gói thầu sẽ có giá trị dự kiến ​​khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng. Khi đó, 1 gói thầu thi công xây dựng khoảng 3 nhà thầu liên kết sẽ mang lại lợi ích cho công ty chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai thi công và quản lý chi phí đối với các nhà thầu trong liên danh cũng như của đầu tư chủ.

To the option of the items to the power to, kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án, không chia nhỏ gói thầu, đồng bộ bảo đảm, phù hợp thực hiện các nhà thầu, Bộ Giao thông vận tải kiến ​​nghị gói thầu phân chia với phạm vi khoảng 20 – 40km / 1 gói thầu và có giá trị dự kiến ​​khoảng 3.000 – 5.000 Tỷ đồng.

Với 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 có chiều dài khoảng 729 km, dự kiến ​​chia khoảng 30 gói thầu); số lượng nhà thầu liên kết danh mục 3 nhà thầu / 1 gói thầu. Với số lượng nhà thầu đáp ứng quy mô gói thầu có giá trị 1.500 tỷ đồng trở lên không nhiều, do đó một nhà thầu có thể chỉ định mức nhiều hơn 1 gói thầu (nếu đáp ứng đủ năng lực thực hiện).

Đồng thời, gói thầu phân chia có giá trị lắp ráp khoảng 3.000 – 5.000 Tỷ đồng tương ứng với đồng tư vấn giám sát Có giá trị khoảng 20 – 40 tỷ đồng, sẽ phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu tư vấn giám sát của Việt Nam hiện nay.

Tú Anh (t / h)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *