Bitcoin ETF là gì? Basic Khái niệm về Bitcoin ETF

Rate this post

Bitcoin ETF đang trở thành điểm tâm của tiền điện tử thị trường. Chúng tôi đã chứng nhận nhiều doanh nghiệp thành công được xây dựng dựa trên công nghiệp tiền mã hóa.

Trong đó, vô số dự án mới xuất hiện và thị trường đánh dấu đặc điểm với sự ra đời của nền tảng tài chính phi tập trung… Sự công nhận của các chế độ vói tiền mã hóa cũng ngày càng rộng.

MicroStrategy đã chuyển đổi hơn 2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của họ thành Bitcoin, và bạn cũng có thể mua được chiếc Tesla mới nhất bằng BTC mà mình sở hữu.

Nhưng những mảnh ghép nào vẫn còn thiếu để Bitcoin có thể trở thành một sản phẩm chính trong môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu? Một trong những cách này là việc đưa ra một quy định chặt chẽ cho các tổ chức và các nhà đầu tư truyền thông có thể dễ dàng tiếp cận. Với nhiều chuyên gia, cách tốt nhất để thực hiện điều đó là thông qua một quỹ ETF.

Trước tiên để tìm hiểu quỹ ETF Bitcoin là gì, bạn cần biết ETF là gì.

Bitcoin ETF là gì?

Bitcoin ETF is the title of the cluster from Exchange Traded Fund – quỹ đầu tư giao dịch trên chứng khoán, với cách vận hành tương tự như cổ phiếu.

Gỉa sử dụng ETF là một cái bóng rổ có khả năng chứa các loại tài sản như chứng khoán hóa hay cổ phiếu… và dưới sự kiểm tra của một tổ chức được gọi là nhà quản lý quỹ.

Chúng tôi sẽ được sử dụng trong các giao dịch với giá trị gần đúng với tài sản. Chính xác hơn, thay vì đầu tư trực tiếp tài sản vào công ty / tổ chức đứng tên phát hành cổ phiếu như cách chơi chứng khoán, bạn đưa tài sản đó đầu tư vào quỹ ETF chứa phiếu của công ty / tổ chức. Chức năng đó và theo dõi hoạt động toàn bộ đều có thể thông qua quỹ ETF.

Bitcoin ETF

Bitcoin ETF vận hành ra sao?

ETF Bitcoin chính là một cái đầu tư mô phỏng toàn bộ Bitcoin chỉ do các công ty tạo thành. Bitcoin ETF sẽ gián tiếp theo dõi Bitcoin giá trị mà được chuyển từ trong giao dịch khi trên hệ thống chứng khoán.

Nhà đầu tư vào quỹ Bitcoin ETF cần phải suy tính giá trị của Bitcoin mà không có một ví Bitcoin nào khác để bảo vệ tài sản. Đây là điểm ưu tiên của quỹ Bitcoin ETF. But double when, it is also it home is the point of the type of this quỹ. Các nhà tư vấn thực sự không sở hữu bất kỳ Bitcoin nào, hãy xem như chứng khoán phái sinh.

Với các nhà đầu tư, điều này giúp họ dễ dàng mua vào tài sản cơ bản với chi phí thấp hơn và trong một quy trình ít phức tạp hơn đồng thời giảm rủi ro khi các nhà tư vấn có thể vào và ra khỏi tài sản Bất cứ lúc nào, và thậm chí có thể rút ngắn nó.

This format but help the new headers and missing kinh nghiệm dễ dàng tham gia vào thị trường Bitcoin. Thêm vào đó, các nhà tư vấn lớn nhất có thể đầu tư đồng nhất vào nhiều loại ảo tiền tệ hoặc vừa chứng khoán đầu tư Bitcoin đầu tư chỉ bao gồm một danh mục duy nhất.

Bitcoin ETF thực tế cho phép các nhà đầu tư trên thị trường truyền thông có cơ hội tiếp cận Bitcoin một cách chặt chẽ hơn. This also is a good way to mang lại sự công nhận cho tiền mã hóa, định nghĩa nó là một loại tài sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *