Bình Thuận phát triển làng nghề gắn kết với du lịch

Rate this post

Theo đó, chương trình sẽ xây dựng các tuyến, điểm du lịch gắn với làng nghề trong vùng; phục hồi, tôn tạo liên quan di động đến truyền thông làng nghề văn hóa trị giá; tổ chức các tuyến du lịch làng nghề kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp … Tập trung quảng bá về làng nghề, sản phẩm làng nghề, cơ sở sản xuất có tên tuổi của làng nghề trong các tuyến du lịch. Tổ chức liên kết giá trị chuỗi, phát triển làng nghề gắn với du lịch, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tiêu đề chương trình cũng là tiêu đề công nhận phấn đấu từ 1 – 2 truyền thống làng nghề; phát triển từ 2-3 làng nghề gắn kết với du lịch. 100% người lao động trong làng nghề được đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng và kiến ​​thức công nghệ thông tin cơ bản; 50% truyền thống làng nghề có sản phẩm được phân loại theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm được bảo vệ bởi thương hiệu…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại các phương tiện truyền thông làng nghề phù hợp với các quy hoạch cấp theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và quy định của pháp luật liên quan, bảo đảm đủ mặt bằng sản xuất, bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường làng nghề gắn với xây dựng mới thôn.

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 10.000 cơ sở nông thôn đang hoạt động với hơn 50.300 lao động. Tính đến nay, Bình Thuận có 5 làng nghề đang hoạt động được UBND tỉnh công nhận, bao gồm Làng nghề bánh tráng Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc), làng nghề bánh tráng Chợ Lầu (huyện Bắc Bình), làng nghề đan lát hàng thủ công mỹ nghệ xã Đông Hà (huyện Đức Linh), làng nghề mía đường Tân Phúc (huyện Hàm Tân) và làng nghề gốm sứ Bình Đức (huyện Bắc Bình).

Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh có 3 làng nghề, đó là làng nghề gốm sứ Bình Đức, xã Phan Hiệp, làng nghề dệt thổ cẩm xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình và làng nghề dệt thổ cẩm xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc. Tuy nhiên, hiện chỉ còn làng nghề gốm Bình Đức đang hoạt động, 2 làng nghề còn lại hoạt động có nguy cơ bị xóa sổ. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *