44.444 Bitcoin đã bị rút khỏi các sàn giao dịch trong 30 ngày qua

Rate this post

Dữ liệu của Coinglass đã cho thấy 44.444 Bitcoin đã bị rút khỏi các sàn giao dịch trong 30 ngày qua.

Số lượng lớn BTC bị rút tương đương với 745 triệu đô la.

Vào đầu tháng 11, thủy tinh đã báo cáo rằng sự sụp đổ của FTX đã khiến các nhà đầu tư Bitcoin rút tiền về ví để tự bảo quản, với “con số lịch sử là 106 BTC” mỗi tháng.

Điều này chỉ xảy ra 3 lần trước đây, vào tháng 4/2020, tháng 11/2020 và tháng 6, tháng 7 năm 2022.

Ngoài ra, báo điện tử đã báo cáo rằng việc rút tiền này “Dường như là kết quả của việc giảm niềm tin vào các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.”

Trong số các sàn giao dịch đang rút Bitcoin, Binance vẫn đứng đầu danh sách.

30 ngày qua chứng kiến 76.720,21 Bitcoin rời khỏi nền tảng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance vẫn duy trì hơn 500.000 Bitcoin.

44.444 Bitcoin đã bị rút khỏi các sàn giao dịch trong 30 ngày qua

4.2 trên 53 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *