Xây dựng Hà Nội xứng tầm trung tâm du lịch lớn

Rate this post

Báo cáo do Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang trình bày tại buổi kiểm tra cho thấy, Sở Du lịch Hà Nội được chú trọng triển khai, phát huy dân chủ trong các hoạt động của Sở, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp to create the link, the most system, phát huy vai trò của bộ quản lý, công việc, của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính của cơ quan.

The time up to set and event of the Ban Chỉ đạo QCDC, ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức sự kiện đến đội ngũ ngũ bộ, công chức, viên chức. Ban giám đốc Sở thực hiện công việc tiếp theo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thường xuyên và xuất trình để giải quyết công việc phát sinh, không để kéo dài, tạo thành bức xúc…

Ban giám đốc, Ban giám đốc Sở cũng cấp cao trách nhiệm cho người đứng đầu, gắn kết thực hiện QCDC với các cơ quan chính của nhiệm vụ, bảo đảm các nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong bộ điều khiển công việc, như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá bộ phận được thực hiện bảo đảm đúng quy định, nguyên tắc và phát huy dân chủ, thông qua đó tạo ra đồng thuận và cao nhất hệ thống. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được Sở quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực phấn đấu trong toàn Sở.

Đáng chú ý, Sở Du lịch đã phát huy dân chủ trong giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức , trách nhiệm, chất lượng của bộ phận đội ngũ, công việc của sở.

Công việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính của Sở, nhất là trong công việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, COVID-19 dịch vụ, vừa phục hồi và phát triển ngành Du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, như tham mưu, triển khai tốt các chính sách hỗ trợ ngành du lịch; triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch, tập trung vào thị trường du lịch nội địa và quốc tế, xây dựng Hà Nội thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn…

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi với Sở về kết quả hỗ trợ người lao động trong ngành du lịch; about the task group of the set up, công chức, viên chức, người lao động; active of Ban thanh tra nhân dân; tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến ​​nghị của công ty thông qua trang tin điện tử của Sở…

Phát biểu kết thúc buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả được xây dựng và thực hiện QCDC của Sở Du lịch. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quyền cho nó, là một trong những ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của COVID-19 đại dịch, song Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn cùng đội ngũ cán bộ, công chức năng của đồng thuận, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, ngành Du lịch Thủ đô đã được phục hồi sức mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước tính đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách hàng ước tính đạt 25,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Sở Du lịch trong công việc cải tiến thủ tục hành chính. Đến nay, Sở niêm yết công khai 26/26 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết trên phần mềm dịch vụ trực tuyến của Thành phố; đồng thời xây dựng tổng đài tiếp nhận và giải đáp về thủ tục hành chính.

Về thời gian phục vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Du lịch cần theo dõi kết quả của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm du lịch new lịch, mang sắc nét của thủ đô đặc biệt năm tháng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Sở Du lịch tiếp tục uống cạn các văn bản của Trung ương, Thành phố về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với người đứng đầu đề tài. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi mặc dù có sự cố gắng, cố gắng, nhưng chỉ số cải cách hành năm 2021 của Sở xếp hạng thứ 14/22, cơ quan tương đương.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể chính trị – xã hội sở trong sạch, mạnh mẽ, làm cơ sở để xây dựng Bộ quản lý, công việc, thành viên Sở Du lịch đoàn kết, hệ thống nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâm du lịch của cả nước và khu vực. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *