Việt Nam kêu gọi toàn năng lực thúc đẩy phát triển

Rate this post

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên tại LHQ, trong màn hình khai mạc, hầu hết các nước nhận dạng thế giới cùng lúc phải đối mặt với rất nhiều công thức hoạt động tiêu cực để thực hiện các công ty phát triển tiêu chuẩn (SDGs) như xung ct, bệnh dịch, biến khí hậu, mất an ninh và năng lượng, công thức về kinh tế, tài chính và công nợ. Trong tiền bối cảnh đó, các nước đều có đề cao vai trò trung tâm của LHQ, nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo nguồn lực, tài chính và phương thức thực hiện, tăng cường tác động và đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu đề và phát triển kết thúc.

Phát biểu tại khai mạc phiên bản, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, chia sẻ các đánh giá về các công thức chung mà thế giới phải đối mặt và nhấn mạnh để biến cam kết thành hành động thực thi chất lượng, các quốc gia cần tăng cường sức mạnh ở cả quốc gia cấp độ, khu vực và toàn cầu. Ở cấp độ quốc gia, con người cần được đặt ở trung tâm của mọi chính sách, chiến lược phát triển. Các nước cần ưu tiên xây dựng nền tảng nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc. Ở cấp độ khu vực, Đại sứ kêu gọi thúc đẩy liên kết và hợp tác với các cơ chế ở khu vực và tiểu khu vực trong giải quyết các công thức và thúc đẩy phát triển, thông qua bài học chia sẻ, thực thi tiễn, mô hình và cách làm tốt và phù hợp.

Triển khai ở cấp độ toàn cầu, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh điều hòa, an ninh và ổn định là điều kiện tiên quyết để đưa ra đề nghị của chương trình 2030 về phát triển trở lại đúng quỹ đạo, theo đó Đại sứ kêu gọi xung đột khai thác, giải quyết các tranh chấp trên quốc tế pháp luật và Hiến chương LHQ.

Đại sứ cho rằng cũng cần phải bảo đảm tiếp cận tài chính về lâu dài, thu hồi các khoảng cách trong toàn cầu cấu trúc và tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, công nghệ thông tin, thay đổi mới , khoa học và giáo dục. Trong quá trình thực hiện này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh cần quan tâm hơn đến các nước phát triển kém nhất, các nước đang phát triển không có biển và các nước đang phát triển nhỏ cũng như yêu cầu của các công cụ nước thu nhập trung bình. Đại sứ kêu gọi bỏ ngay lập tức các biện pháp bảo vệ trái đơn phương với luật pháp quốc tế và nhấn mạnh cần tiếp tục cải tiến hệ thống LHQ, tăng cường tác động và đoàn kết quốc tế, trong đó có tác giả Nam – Nam và ba bên hợp tác.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện SDGs và quản lý Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các nỗ lực toàn cầu và khu vực để thúc đẩy sự phát triển và cải thiện đời sống của dân và đề nghị cộng đồng quốc tế ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 – 2025 để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công việc chung của thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *