Tổng kết chương trình học công nghệ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Rate this post

Tổng kết chương trình học công nghệ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Thứ 2, 03/10/2022 | 18:27:25

401 lượt xem

Chiều ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020 và nhiệm vụ dịch vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng quản trị hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện một số cơ sở, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Giai đoạn 2016 – 2020, cả nước xây dựng, tuyển chọn 84 nhiệm vụ KHCN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở 5 nhóm nội dung lớn với tổng kinh phí thực hiện gần 586 Tỷ đồng. Chương trình đã được xác định rõ ràng tác động đến kết quả thực hiện 12 trong tổng số 19 tiêu chuẩn xây dựng NTM; hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng NTM; end up the basic structure, grow up the leader… With 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 trình diễn mô hình có hiệu quả giống như các hàng hỗ trợ thiết bị trang, cải thiện phần góp phần của chương trình năng suất, cây trồng chất lượng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các tập tin sản xuất vùng.

Giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình KHCN tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn; bảo tồn và phát huy hệ thống văn hóa trị giá; môi trường bảo vệ và cảnh quan nông thôn; end up the convert number in NTM build.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàn thiết lập, thành công to lớn có tính năng xây dựng NTM 10 năm qua là sự đóng góp của chương trình KHCN. . Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu mới trong nông nghiệp phát triển, KHCN cần “lộ diện”, cần có cách tiếp cận mới để thực hiện là người bạn đồng hành tin cậy của xây dựng NTM. Do vậy, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất thời gian tới, các đề tài, dự án, Nghiên cứu khoa học triển khai thực hiện phải bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về tam nông tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 19-NQ / TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, chuyển đổi tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với đặc thù, phát huy được thế mạnh từng vùng, miền, địa phương trên cơ sở ứng dụng. KHCN. Các tài khoản, dự án thuộc KHCN Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 phải xuất ra từ yêu cầu thực hiện; Ưu tiên các đề tài tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập tin nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình bảo đảm tránh trùng lặp, chéo về nội dung, đối tượng; huy động hiệu quả các pháp lực nguồn để thực hiện tài nguyên.

Ngân Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *