Thúc đẩy điện tử giao dịch của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực

Rate this post

(HNMO) – Sáng 19-9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề tháng 9-2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Văn phòng Thường vụ Quốc hội ý kiến ​​về dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi).

Toàn cảnh thảo luận.

Bảo đảm an ninh, mạng toàn thông tin

Trình chiếu về dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ sáu ngày 29 -11-2005 đã tạo ra pháp lý hành lang, phù hợp với thông tin quốc tế về điện tử giao dịch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong các lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của luật đi vào cuộc sống đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện tử, đồng thời tạo ra tiền quan trọng trong việc thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Kết quả tổng kết 17 năm thực hiện Luật Giao dịch điện tử cho thấy, bên cạnh những người đóng góp tích cực trong công việc thúc đẩy triển khai chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 vẫn tồn tại một số bất kỳ cập nhật cần được sửa đổi, bổ sung.

Dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi) có 8 chương và 56 điều, trong đó, các bản sửa đổi nội dung, bổ sung theo 9 chính sách đã được phủ Chính thông qua Nghị quyết số 152 / NQ-CP ngày 3-12-2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11-2021.

Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tin Nguyễn Mạnh Hùng trình chiếu.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, mục tiêu quan trọng của dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi) là tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực hiện sang môi trường field number in all the apps, lĩnh vực chủ động, tích cực tham gia cuộc trò chuyện Cách mạng lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, quản lý định giá trị cho điện tử giao dịch, công điện giao dịch có lý giá trị giống như giao dịch trong môi trường thực thi.

Cùng với đó là ưu tiên, khuyến khích thực hiện điện tử bằng chính sách giúp thực hiện điện tử với thời gian nhanh hơn, chi phí thấp hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, được bảo đảm an toàn, tin cậy hơn.

Nhất trí với sự thay đổi cần thiết Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi), Chủ nhiệm Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho rằng, Cần nghiên cứu chế độ hóa cụ thể hơn chủ “Ngăn chặn thời gian hoạt động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, tự động, an toàn xã hội trên không gian mạng” như yêu cầu của Nghị quyết số 52-NQ / Tục ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị.

Ông Lê Quang Huy cho biết, nhìn chung, dự án luật bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, dự án luật không quy định nội dung giao dịch, chỉ quy định những nguyên tắc làm việc chung cơ sở pháp lý để chuyển đổi các giao dịch trực tiếp truyền thống sang môi trường điện tử.

Các đại biểu thảo luận dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi).

Dự thảo luật có mối quan hệ với rất nhiều khác luật có liên quan, do đó, cần hết sức chú trọng đến đồng tính, hệ thống nhất. Các nội dung có liên quan đến an ninh, an toàn mạng và mạng thông tin cần được quy định đầy đủ, chặt chẽ nhưng bảo đảm nguyên tắc không làm việc phát sinh thêm các thủ tục hành chính, gây khó khăn, cản trở các giao dịch điện tử.

Trên cơ sở đó, đề nghị tiếp tục rà soát trọng lượng, kỹ thuật lưỡng tính, diện thảo luật, bảo mật, system nhất with the current law system.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề nhóm như: Về phạm vi điều chỉnh và áp dụng đối tượng; data message; Trust Service; giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; điện tử giao dịch của cơ quan nhà nước; hệ thống điện tử giao dịch thông tin…

Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với các ý kiến ​​cho rằng, cơ quan chỉnh sửa cần rà soát, chỉnh sửa nội dung giải thích từ ngữ bảo đảm, dễ hiểu, nhất là hệ thống với luật mẫu về công ty thương mại điện tử của Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về việc sử dụng chứng từ trong hợp đồng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thảo luận cho ý kiến ​​vào dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi).

Trong khi đó, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, dịch vụ chứng thực chữ ký đóng vai trò là hạ tầng định danh và xác thực của điện tử giao dịch. Tuy nhiên, việc sử dụng chữ ký số hiện nay không phổ biến, chi phí sử dụng dịch vụ còn cao, phạm vi áp dụng hạn chế. Do that, the icon to the top of the Ý kiến ​​Đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho các quy định có liên quan đến nội dung này trong dự án luật có khả năng thi.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong những năm gần đây, công việc thực hiện các kết nối, đồng điện tử trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, đồng điện tử áp dụng vẫn còn nhiều hạn chế làm những khó khăn trong việc xác định giá trị pháp lý, phạm vi trách nhiệm để giải quyết khi tranh chấp giữa các bên … Nhiều đại biểu đề nghị nghiên cứu, cân nhắc bổ sung trong dự án Luật quy định về các giai đoạn giao kết hợp đồng điện tử; hiệu lực của đồng điện tử; điều kiện để hợp đồng điện tử có hiệu lực; time point has the effect of the contract; đồng vô hiệu điện tử xác định hợp đồng; đồng điện tử các loại trong các trường hợp giao dịch khác nhau; hoạt động thực hiện giao dịch và hợp đồng điện tử.

Trưởng ban Công tác đại biểu của Ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thảo luận.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và báo cáo thẩm tra. Đối chiếu với quy định pháp luật, Ban Thường vụ Quốc hội nhận cơ bản dự án luật đủ điều kiện cho Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến ​​của cơ quan thẩm tra cũng như Ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó lưu ý một số ý kiến ​​như: Tiếp tục rà soát để chế độ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện dự án luật, góp phần chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xã hội số… dựa trên nền tảng số và không gian mạng. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch điện tử, không phát sinh thêm các thủ tục; đồng thời, kiểm soát lại các liên kết luật để bảo đảm không qua lại, mang tính thi công trong công việc triển khai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *