Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ họp kết thúc công việc

Rate this post

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Trụ sở chính phủ với 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các dự án giao thông quan trọng, dự án giao thông trọng điểm.

Cùng dự án họp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có: Phó thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Thể; các thành viên Ban chỉ đạo là trưởng bộ phận, thủ trưởng các ngành, cơ quan ngang, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện cho các tập đoàn kinh tế Nhà nước. Dự kiến ​​tại các địa phương có thư bí mật, chủ tịch UBND, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của các tỉnh, thành phố; đơn vị tư vấn, nhà thầu …

Báo cáo tại buổi họp, Bộ Giao Thông Vận Tải – đơn vị Thường trực của Ban Chỉ đạo cho biết, sau buổi họp thứ 1 của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã tích cực hoạt động chức năng triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo đó, ban hành các quyết định, thông tin tư vấn, quy chế phối hợp; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các công việc có thể cho từng dự án bảo mật các mốc thời gian theo chỉ đạo của phủ chính; các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, toàn kiện, nâng cao năng lực của các tư vấn chủ, ban quản lý dự án; chỉ đạo có trọng tâm, điểm quan trọng, tập trung vào khảo sát công việc, lập dự án đầu tư, kỹ thuật thiết kế, rà soát nguồn cung cấp vật liệu, ban đầu khai thác trước khi giải phóng mặt bằng.

Các bộ, ngành, địa chỉ kịp thời bố trí vốn cho các dự án; phối hợp gỡ bỏ các khó khăn vướng mắc về cài đặt sẵn nguồn, giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra giám sát, chú trọng quản lý chất lượng đi liền với tiến độ kiểm tra; tăng cường vận hành, tuyên truyền, công khai các thông tin về chủ trương thực hiện các dự án.

Tại cuộc họp phiên, lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành, nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, điểm quan trọng Giao thông vận tải; nêu vấn đề khó khăn, giải đáp thắc mắc và giải pháp thúc đẩy tiến độ của các dự án.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là rất lớn, vì sự phát triển của đất nước, nhân dân, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng cho rằng “Đường đi đến đâu, văn minh đi đến đó. Địa phương nào giao thông tin phát triển, kinh tế – xã hội phát triển ”. Do đó, Đảng, Nhà nước xác định phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông là một trong 3 chiến lược. Show nay, Nhà nước đã dành nguồn vốn lớn để phát triển hạ tầng giao dịch. This service is must be the real good, as the country, because the people.

Theo Thủ tướng, nếu cứ làm như cũ kiểu, với khối lượng như hiện nay, các công trình, dự án sẽ vẫn chậm. Do đó, cần thay đổi cách nghĩ, cách làm, tư duy, phương pháp luận; nêu cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến thủ tục, các đoạn, công việc. If the query in the, theop, the headers must be direct dec quyết định.

Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng lưu ý cần phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà thầu, tư vấn giám sát, vì công việc, cam kết của mình; tổ chức tổng kết, kết hợp, nhân rộng các mô hình hay, làm tốt điển hình, tạo phong trào thi đua thực sự; tăng cường cấp quyền, phân quyền, xác định trách nhiệm; thực hiện kỷ luật, kỷ cương, cá nhân có thể chịu trách nhiệm, người đứng đầu chủ đề, chuyển từ trạng thái sang chủ động; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, hợp đồng hợp tác giữa các bộ, ngành, giữa các phương thức, giữa các nhà thầu với chủ đầu tư.

Người đứng đầu nhấn mạnh, phải đảo điều hòa lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; coi trọng sự đồng thuận, nhất là đồng thuận trong nhân dân, không làm điều kiện kéo dài trong giải phóng mặt bằng.

“Các bộ, ngành phải cử tri bộ, tích cực xuống phương thức, tới tận nơi, nắm bắt tình hình, cùng giải quyết với tinh thần vì cái chung; coi công việc, khó khăn của cơ quan, đơn vị, khác địa phương cũng như công việc, khó khăn của chính mình ”, Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng chỉ đạo, UBND các tỉnh, thành phố tập trung xây dựng các quy hoạch; thực hiện tốt công việc giải ngân vốn đầu tư; thực hiện 3 quốc gia mục tiêu chương trình.

Các ban quản lý dự án tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch, kết hợp trạng thái thông tin, bán thầu, chia cắt dự án. Bộ công an, cơ quan Thanh tra kiểm tra, xử lý theo luật sai phạm trong đấu thầu.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chú ý các vấn đề liên quan đến cát, sỏi, đất, đá xây dựng các công trình. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương giải quyết kịp thời khai thác mỏ với các dự án đang được chuẩn bị triển khai hoặc thi công; Nghiên cứu, thí nghiệm điểm sử dụng cát bụi ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long vào đường nền; sông cát quy hoạch, môi trường bảo mật, cảnh quan; rà soát tất cả các vấn đề, không để hiện hàng hóa, đội giá. Bộ build hướng dẫn các công trình địa phương.

Các ban quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ hợp thời tiết thi công 3 ca, 4 kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm tiến độ, công suất chất lượng .

Nhấn mạnh thủ tướng, các bộ, tăng cường kiểm tra, sát, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công việc; đồng thời phòng, chống thấm, tiêu cực; bổ sung một số mới tốc độ cao, cơ cấu lại vốn các dự án, vốn chuyển đổi từ các dự án làm chậm, chậm tiến độ sang các dự án tốt.

Đối với PPP dự án, Bộ Kế hoạch và Tư vấn hướng dẫn các phương pháp làm đúng quy định của Nhà nước, có thể chọn những nhà đầu tư có năng lực, làm đúng quy định, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị các ban quản lý dự án, nhà thầu triển khai các công việc được phê duyệt, nhất là các tuyến đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45; Cam Lộ – La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết – Dầu Giây phải hoành thành năm 2022; hoàn thành và thẩm định phê duyệt các dự án liên quan. phấn đấu cơ bản kết nối dự án đường Hồ Chí Minh vào năm 2025.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung triển khai lập dự án đầu tư, phấn đấu khởi động các dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng trước ngày 30-6-2025.

Đối với các dự án trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng cho rằng, các thành phố này chỉ đạo quyết định gỡ khó khăn, bắt đầu đi vào nền nếp, bài hát cần phát huy tốt hơn , do not to delay delay; đề nghị triển khai sớm các dự án đường sắt vì càng kéo dài, càng kém hiệu quả; làm việc nào thì việc đó, không dàn trải.

Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu chủ động, tích cực, phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với nhau, giải quyết kịp thời các câu hỏi, đẩy nhanh tiến độ khai thác các công việc; tất cả vì nhân dân, vì đất nước phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng.

HUY LÊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *