The field of the text of the new time

Rate this post

(HNM) – Trở về cuộc sống đời thường, phần lớn tuổi nhưng cựu chiến binh Thủ đô không ngừng phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng quê hương, đặc biệt is in Đảng xây dựng tham gia, các quyền chính bảo vệ. Cùng với đó, cựu chiến binh còn lại cơ bản trong thời kỳ mới hoạt động tích cực giúp nhau phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói nghèo, truyền thông giáo dục cho thế hệ trẻ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội thăm quan, cán bộ chiến sĩ, chiến sĩ Tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ dân vận.

Vững mạnh từ cơ sở

Với gần 280.000 hội viên, trong đó có gần 500 bộ cấp tổng, hơn 15.000 bộ cao cấp có bản vàng vững chắc, gương mẫu về mọi mặt, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội xác định đây là thế mạnh để thực hiện tốt công việc tham gia xây dựng, Đảng bảo vệ, chính quyền, xã hội chủ nghĩa, nhân dân bảo vệ, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, Hội Cựu chiến binh thành phố đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công trình tham gia xây dựng, Đảng bảo vệ, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân bảo vệ, góp phần thực hiện thắng lợi lợi ích quyết định Đại hội Đảng thành phố ”. Hằng năm, chỉ đạo các tổ chức Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan chức năng, đoàn thể cùng cấp tổ chức tọa đàm, quản trò của cựu chiến binh trong tham gia xây dựng Đảng, các quyền chính vững mạnh; giữ an ninh chính trị, tự an toàn xã hội trong công việc giải phóng mặt bằng, tô màu, xây dựng nông thôn mới, môi trường bảo vệ và giải quyết các công việc phức tạp tại địa phương.

Triển khai có hiệu quả kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ / TÝ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường nền tảng bảo vệ của tư tưởng Đảng, đấu tranh với các hoạt động quan điểm sai trái, thù địch ”, Hội Cựu chiến binh Thủ đô luôn duy trì có chất lượng hoạt động của“ Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cựu chiến binh thành phố ”và đội ngũ cộng tác viên, định hướng hệ thống giữa nhận thức và hành động, đồng thời cung cấp thông tin với chức năng thành phố.

Đặc biệt, tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đồng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã tham gia 8.240 ý kiến ​​vào dự thảo báo cáo chính trị ở các cấp. Qua đại hội, có trên 9.000 hội viên được bầu vào cấp mới khóa, trong đó 23.150 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính – xã hội các cấp thành phố. Cùng với đó, cựu chiến binh thủ đô còn lại chủ động, tích cực tham gia hoạt động tốt, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố.

Chung sức xây dựng Thủ đô

Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 phát sóng, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội vận chuyển, cử hơn 70.000 lượt hội viên tham gia tổ tuần tra, trực tiếp, giám sát cộng đồng tại hơn 5.000 điểm phòng, chống ở cơ sở dịch vụ; cử trên 7.000 lượt hội viên tham gia các tổ chức truyền thông lưu động, tổ Covid-19 cộng đồng… Cựu chiến binh Thủ đô đã đóng góp hơn 45 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và công việc an sinh xã hội thành phố, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công vì hương đất nước”, bám sát thực tiễn đời sống thành viên và tình hình địa phương, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã ban hành Đề tài án “Cựu chiến binh Thủ đô đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa”. Qua 5 năm thực hiện, Hội đồng quản trị cấp, hội viên đóng góp được gần 17 Tỷ đồng, giúp 431 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; tặng 71 bò sinh sản, trị giá 1,42 Tỷ đồng cho gia đình hội viên; support 126 hội viên nghèo 1.986 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh thành phố đã vay vốn tín dụng từ 13 chương trình điều hành của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, giải quyết công việc và tham gia xây dựng nông thôn mới với số nợ 1.925 đồng tỷ đồng. Các cấp cơ sở huy động hội viên đóng góp quỹ được 116,852 Tỷ đồng cho hơn 10.000 hội viên vay không tính lãi để sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các cấp Hội Cựu chiến binh Thủ đô đã vận hành 24.179 gia đình hội viên tự nguyện hiến 726.594m2 đất, trong đó có 192.436 m2 đất thổ cư, để phát triển cơ sở hạ tầng; đóng góp ủng hộ 158.245 Tỷ đồng, 678.238 ngày công, tham gia sửa chữa 3.942,6km đường giao thông liên thôn – xã, 3.228,5km kênh nội đồng, 4.260 cầu cống, 1.337 trường học, bệnh xá, nhà văn hóa thôn ; chủ tôn tạo 146 nghĩa trang liệt sĩ… được Thành ủy Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Xác định xây dựng Hội trong sạch, vững chắc, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự yêu cầu của nhân dân, thời gian tới Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ tiếp tục vận hành động, tổng hợp các thế hệ cựu chiến binh Thủ đô, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội thực sự mạnh mẽ, phấn đấu là đơn vị biểu diễn trong cựu chiến binh cả nước, góp phần xây dựng mạnh mẽ hệ thống chính trị, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh – hiện đại. Trong đó, Hội Cựu chiến binh thành phố xác định 2 Mật mã, đó là: Thay đổi nội dung mới, hoạt động phương thức, nâng cao chất lượng công việc tham gia xây dựng và Đảng bảo vệ, chính quyền, xã chế độ hội chủ nghĩa, dân chủ bảo vệ; tập trung xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch vững chắc, trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội cơ sở và đội ngũ bộ Hội các cấp đủ số lượng, nguồn tiếp theo, chất lượng cao, phần nhân tố quyết định thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng “luôn luôn là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *