Tax Nợ gần 100 tỷ đồng, một doanh nghiệp được chế độ hóa

Rate this post

.Thay đổi với Tiên phong, ông Nguyễn Xuân Bình – Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – cho biết, từ ngày 8/9, đơn vị này sẽ dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của công ty ty Công ty Cổ phần Cái Mép. Nguyên nhân làm việc của Công ty Đầu tư Cái Mép nợ thuế nội địa gần 100 Tỷ đồng quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm đến ngày Quyết định có hiệu lực kể từ khi tiền thuế được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Theo ông Bình, thực hiện chế độ xuất phát từ các đề xuất hợp đồng của Cục Thuế TP.HCM (Cục Thuế TP.HCM). Các thủ tục chế độ được thực hiện theo quy định, nội dung chế độ Chi cục thông báo cho doanh nghiệp.

Được biết, Công ty Đầu tư Cái Mép thành lập vào cuối năm 2006 với ngành nghề kinh doanh chính là: Khai thác sản xuất; xây dựng các công trình kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư; bán ô tô và xe có động cơ; mua bán phụ tùng xe hơi; buôn bán thực phẩm, nông sản, lâm sản nguyên liệu; kinh doanh vận tải hàng hóa…

Theo Dương Hưng

Tiên phong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *