Tăng cường chống lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Rate this post

Bình Phước: Cổng thông tin điện tử


(CTTĐTBP) – Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ban hành Kế hoạch số 92 / KH-BCĐ389 về việc tăng cường công việc chống buôn lậu, gian thương và hàng hóa trên các biên giới tuyến, vùng biển và bàn phím.

Những năm gần đây, tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong phức tạp nước; các bộ, ngành, địa phương có nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm, hoạt động buôn lậu, phân loại thương mại và hàng hóa trên địa bàn cả nước có xu hướng giảm. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa trở lại bình thường, tình hình lậu, thương mại hàng gian và hàng giả có hướng gia tăng trên các biên giới tuyến, vùng biển và vùng nội địa, với phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi hơn.

Để nâng cao hiệu quả chống đảo ngược, gian lận thương mại và hàng giả bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quyền lợi người dùng, góp phần ổn định trường trong nước và phát triển kinh tế – xã hội; Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xây dựng Kế hoạch tăng cường tác vụ chống lậu, gian lận thương mại và hàng hóa trên các biên giới tuyến, vùng biển và bàn phím nội địa.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch này nhằm mục đích chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, tiêu hủy hoạt động lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hóa qua biên giới, mua bán , vận chuyển, lưu trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ổn định, đảm bảo tuân thủ Quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đất nước, quyền bảo vệ, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính và người dùng; nâng cao hơn hiệu quả chống đảo ngược, gian thương mại và hàng giả trong hình mới.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa trên các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu, biển biển, khu vực biển, hoạt động kinh doanh, vận chuyển, bảo tàng lưu trữ hàng hóa tại bàn nội địa; xác định trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị, phương pháp, chéo. Quá trình tổ chức triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng hoặc trở lại hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa bình thường, đúng luật của các tổ chức, cá nhân; nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay, bảo mật cho người vận hành lậu, gian thương mại và hàng hóa. Phát hiện các kẽ hở, bất cập, cross trong các văn bản quy phạm pháp luật, kiến ​​nghị cấp quyền thẩm định các sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công việc lậu, gian lận thương mại và hàng hóa.

Real time Real plan to from the date 15/9/2022 to all date 15/9/2025. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *