Phát triển vùng liên kết du lịch sản phẩm

Rate this post

(HNM) – Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để tăng tính hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch của Thủ đô, thu hút nhiều khách du lịch đến Hà Nội, đặc biệt là khách sạn quốc tế, đơn vị đang tập trung phát triển triển khai phân vùng liên kết du lịch.

Theo đó, Sở Du lịch phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố hình thành các tuyến du lịch, như: Chùa Hương (Hà Nội) – Tam Chúc (Hà Nam) – Bái Đính (Ninh Bình); Hà Nội – Lai Châu – Hà Giang; Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La… Các sản phẩm trọng tâm của vùng liên kết sẽ là du lịch đường thủy, du lịch nông nghiệp, du lịch di sản văn hóa.

Sở Du lịch Hà Nội cũng hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch Thủ đô giám sát, xây dựng và kết nối các điểm đến dịch vụ trên địa bàn thành phố và các điểm du lịch quan trọng để hình thành tour du lịch, tuyến du lịch liên kết nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch với Hà Nội và ngược lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *