Nhiều cách làm hay ở Phúc Tiến

Rate this post

(HNM) – Nhờ nhiều cách hay, nỗ lực của chính quyền địa phương và các nguồn lực của huyện, thành phố, Phúc Tiến đang là một trong 3 xã đi đầu huyện Phú Xuyên về xây dựng nông thôn mới nâng cấp high.

Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới với sức mạnh chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân phương pháp, năm 2017, Phúc Tiến đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang nỗ lực thực hiện xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong những năm qua, Phúc Tiến đã đầu tư 256,295 Tỷ đồng vào chương trình mới của nông thôn. Cùng với nguồn kinh phí của các cấp, nhân dân trong xã đóng góp hơn 2 ngày công; 8 hộ hiến đất để thực hiện các nông thôn mới, chẳng hạn như ông Vũ Anh Đào ở thôn Cổ Chế hiến 35m2 đất và vị trí tháo dỡ một gian nhà để làm đường …

Đến nay, nhiều đồng thủy lợi, giao thông nông thôn đã được bê tông hóa; school school 3 is built to build khang trang bảo đảm việc dạy và học; y tế xã hội đủ các chức năng phục vụ công việc, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; Trụ sở của chính quyền xã, nhà văn hóa 5 thôn và một số dân cư sinh hoạt ở địa phương đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt, giải trí … Xây dựng nông thôn chương trình mới được tạo ra một giao diện mới cho các thôn, xóm; các hộ gia đình thay đổi tư duy, nhận thức, tích cực hưởng ứng phong trào bằng cách làm việc cụ thể, góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Thu nhập đầu quân của xã Phúc Tiến hiện đạt trên 60 triệu đồng / người / năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,49%.

Đặc biệt, sau khi chủ xây dựng nông thôn mới được triển khai, xã Phúc Tiến đã quy hoạch các khu sản xuất tập trung, xây dựng mô hình cánh đồng lớn có giá trị hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thuật toán vào canh tác, từng bước cơ chế hóa trong sản xuất. Trên diện tích 1.042 mẫu, dân thâm canh 2 vụ sản xuất chính trong năm, năng suất lúa đạt 219,3kg / sào. Thực hiện máy chủ chuyển đổi cơ cấu, nuôi, nhiều mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn xã được xây dựng đầu tư; một số mô hình nuôi dưỡng, ấp nở gia cầm được đầu tư, mở rộng. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi lợn nái, lợn thịt doanh thu đạt trên 10 Tỷ đồng / năm / mô hình. Xã hiện có 117 hộ kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến Lê Văn Thuấn cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ để đạt được toàn bộ các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao. Trong từng công việc, xã đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, hệ thống, qua đó huy động các nguồn lực tham gia, nhất là sự ủng hộ, đồng lòng từ nhân dân…

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Lê Tiến Xuân, xã Phúc Tiến cần tiếp tục đẩy mạnh công việc tuyên truyền, vận hành nhân dân chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, phù hợp quy trình đô thị vệ tinh Phú Xuyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *