Nhân rộng chi đoàn không khói thuốc

Rate this post

Anh Đạt nêu bí quyết: “This activity is not only mail relaxing that but is an in the biện pháp hiệu quả giúp tôi bỏ thói quen hút thuốc lá sau những giờ học tập, công việc”. Chứng kiến ​​tấm gương của Trung úy Phạm Văn Đạt, Phó bí thư Chi đoàn 4, các chiến sĩ Nguyễn Minh Khang, Huỳnh Tấn Đạt … cũng tự giác bỏ thói quen hút thuốc lá.

Chi đoàn 4 trở thành một trong những chi đoàn tiêu biểu của Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công 429 về thực hiện phong trào “Chi đoàn không có bộ phận, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá” và được truyền thông nhân rộng trong đơn vị.

Công ty Lữ đoàn Đặc biệt 429 is the unit of high quality for training, rèn luyện, nhất là về hiệu lực. Nhận rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe người dùng, Đoàn cơ sở phát động phong trào “Chi đoàn không có bộ phận quản lý, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá”.

To phong trào thực hiện trở thành tự động của mọi người, các tập đoàn xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, lộ trình thực hiện có thể, gắn với thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng; từng bộ, đoàn viên, thanh niên có bản đăng ký quyết định. Các chi đoàn tích cực trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh, làm sạch, đẹp, tạo tập tin môi trường, tác dụng tốt lành mạnh không khói thuốc lá.

Các công cụ đơn vị cũng có thể quản lý phụ trách phòng, chống tác hại của lá thuốc đối với đơn vị mình. Đoàn cũng tổ chức các lớp huấn luyện, tuyên truyền, cập nhật, phổ biến trực tiếp, sinh về tác hại của lá thuốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ, đoàn viên, thanh niên. Các chi đoàn làm công việc phân loại và có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận hành sát thực.

Với những đồng chí hút thuốc lá nhiều năm, đơn vị gỡ, trao đổi riêng; đồng thời xây dựng từng tổ, nhóm không hút thuốc lá. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá còn được nhiều chi đoàn sáng tạo đưa vào các buổi diễn đàn, tọa đàm, hái hoa dân chủ, vẽ tranh, làm báo tường; ngoài ra còn được lồng ghép với các đơn vị hoạt động khác nhau. Định kỳ, tổ chức đoàn tiến hành kết hợp, tổng kết, rút ​​kinh nghiệm, biểu tượng đại điển hình, đồng đề ra nhiều biện pháp khắc phục chế độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *