Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiếp theo doanh nghiệp định kỳ

Rate this post

This is active in Kế hoạch số 278 / KH-UBND ngày 29-9-2022 của UBND tỉnh Bình Phước về tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ từ tháng 10-2022.

Tại buổi tiếp theo, Công ty TNHH MTV Tư vấn – Xây dựng Mỹ Lệ (chủ đầu tư dự án Chợ Bù Na) đề xuất chuyển tiểu thương vào khu vực nhà lồng chợ mới để giải phóng mặt bằng thực hiện giai đoạn 2.

Doanh nghiệp nêu ý kiến, kiến ​​nghị tại buổi tiếp

Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Minh Hưng, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam và Công ty TNHH Long Fa Việt Nam đề xuất mức tăng giá nước của tỉnh quá cao. Theo các doanh nghiệp, công việc tăng giá nước không nhỏ đến hoạt động tình hình của đơn vị, làm chi phí đầu vào tăng cao, bởi lượng nước phục vụ cho sản xuất rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống đồng thời của công nhân lao động. Do đó, các doanh nghiệp kiến ​​nghị tỉnh Bình Phước xem lại việc tăng giá nước, tạo điều kiện doanh nghiệp phục hồi sau Covid-19 đại dịch.

Các sở, ngành của tỉnh đã giải quyết, làm rõ các kiến ​​nghị, đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách tại buổi tiếp theo.

Trong không khí thân mật, mở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đã chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các kiến ​​nghị của doanh nghiệp.

Trong không khí thân mật, mở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đã chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời chỉ đạo xử lý đối với các kiến ​​nghị của doanh nghiệp. Đối với các kiến ​​nghị của Công ty TNHH MTV Tư vấn – Xây dựng Mỹ Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bù Đăng chủ động phối hợp với các cơ sở, ngành liên quan xử lý theo yêu cầu trên tinh thần ở đâu giải quyết quyết định ở đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Đối với vấn đề giá nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi giao Sở Tài chính nghiên cứu các văn bản liên quan đến việc áp giá và tham khảo giá nước ở các địa phương lân cận; đồng thời lấy ý kiến ​​doanh nghiệp, thông qua đó tham khảo mức giá nước áp dụng tại Bình Phước thật sự phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, báo cáo UBND tỉnh đối với Thường trực Tỉnh ủy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *