Làm công việc hợp tác tốt giữa Phòng Chính trị và ban xây dựng Đảng quận, huyện và Thành ủy Thủ Đức

Rate this post

Thủ trưởng Phòng Chính trị ký kết với đại diện các cơ quan thuộc quận, huyện và Thành ủy Thủ Đức.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 16/9, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM phân phối Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các quận, huyện và Thành ủy Thủ Đức tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp hoạt động năm 2021 – 2022 và triển khai hợp tác phối hợp phương hướng giai đoạn 2022 – 2025.

Đến dự có Thiếu tướng Phan Văn Xứng, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; đại diện cho các nhân viên Cục Chính trị Quân khu 7; lãnh đạo các quận, huyện và Thành ủy Thủ Đức.

Năm 2021, trong điều kiện hết sức khó khăn do đại dịch Covid-19 phát hành, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban xây dựng Đảng quận, huyện và Thành phố Thủ Đức thực hiện tốt các nội dung theo quy tắc phối hợp. Một số hoạt động nổi bật như: chỉ đạo, hướng dẫn học tập, triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên, của Thành ủy, Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy Quân sự Thành phố . Làm tốt công việc chính trị giáo dục cho các đối tượng; duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình đã được khai triển. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố có bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

New viên chức năng kết hợp được thực hiện có hiệu quả, có 71 viên mới được kết thúc dịch vụ trực tuyến. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng công việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gắn với đào tạo và giải quyết công việc cho đội ngũ xuất ngũ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Các cơ quan cấp, cơ quan, đơn vị phối hợp tham mưu, vận chuyển đóng góp xây dựng 57 căn hộ nghĩa vụ quân – dân, phương tiện sinh kế theo chủ trương của Quân khu “địa phương, đơn vị sau hỗ trợ địa phương, đơn vị trước ”với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Special, in Covid-19 đợt dịch, các đơn vị tổ hợp tổ chức các phần quà của Chương trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các quận, huyện và Thành ủy Thủ Đức cũng đã ký kết Quy chế phân phối giai đoạn 2022 – 2025. Nội dung tập trung chủ yếu vào các nội dung như chủ động phối hợp làm tốt vai trò tham gia giúp các quận, huyện và Thành ủy Thủ Đức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức , trách nhiệm đối với Bộ quản lý, các Ủy viên và Nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục cụ thể hóa các đề nghị, chỉ thị, quy định của Trung ương, cấp ủy về công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của bộ quản lý, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII , XIII, Kết luận số 01-KL / TW của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc phối hợp hoạt động giữa LLVT và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả của các phong trào, cuộc vận động của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố và địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *