Khu du tích lịch sử mẹ Tơm

Rate this post

Ngôi nhà được bài trí sắp xếp với ban thờ ở chính giữa và chủ yếu lưu giữ kỷ vật gắn với đời mẹ Tơm cùng những nhân vật lịch sử tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Mẹ Tơm tên thật là Nguyễn Thị Quyển (1880-1953, quê ở làng Hanh Cù, nay là thôn Đông Thành, xã Đa Lộc). Theo tài liệu lịch sử, sau khi sử dụng khu du kích Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành thất bại, tình thế nguy cấp nên vào năm 1942, Tỉnh lâm thời Thanh Hóa phải chuyển sang vùng Nga Sơn, Hậu Lộc tiếp tục hoạt động. Ngôi nhà tranh vách nứa ba gian trên bãi cát ven biển hoang vắng của gia đình mẹ Tơm được chọn trở thành nơi ẩn giấu bộ quản lý, trong tài liệu, đơn vị truyền thông. Nơi đây được coi là căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy Thanh Hóa lâm thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *