Hướng dẫn các điểm tàu ​​du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang

Rate this post

Theo Thông báo số 233 / TB-UBND, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho Công ty TNHH Sealife Group thí điểm hoạt động du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang trong 12 tháng, bắt đầu từ ngày 2/6 / Năm 2022.

Sau đó, công ty đã hoàn thiện các phương án hoạt động lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang gửi các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa và Tp.Nha Trang về việc đưa tàu Sea Aroma vào điểm thí nghiệm this active from date 10/9.

Đến ngày 10/9, hầu hết các cơ sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa và Tp.Nha Trang đồng thuận với phương án hoạt động thử nghiệm, cho phép tàu Sea Aroma được đón khách du lịch lưu trú trên vịnh Nha Trang.

Tuy nhiên, ngày 23/8, Công ty nhận được văn bản của Cảng Hàng hải Nha Trang về việc “ý kiến ​​phương án hoạt động tàu thủy lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang”. Theo nội dung văn bản này, tàu Sea Aroma của công ty không đủ điều kiện để thí nghiệm hoạt động lưu trú trên vịnh Nha Trang.

Vì vậy, Sealife Group Company Limited đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục triển khai hoạt động này.

Dân sinh - Hướng dẫn thử điểm tàu ​​lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ngành, cơ quan chức năng hướng dẫn hoạt động trên tàu lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang. (Ảnh minh họa).

Trước đề nghị của Công ty, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ sở, ngành, cơ quan chức năng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh, Cảng Hàng hải Nha Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND Tp.Nha Trang, Ban quản lý vịnh Nha Trang tùy theo phạm vi, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Sealife Group thực hiện đúng quy định pháp luật chuyên ngành, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, bảo vệ sinh môi trường vịnh Nha Trang.

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý phạm vi (nếu có) theo thẩm quyền, kịp thời thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của tàu thủy lưu trú du lịch trên vịnh Nha Trang.

Tỉnh Khánh Hòa giao Sở Du lịch chủ trì rà soát quy định và hồ sơ; có tool hướng dẫn công ty liên quan đến nội dung; đồng thời gửi các Sở, ngành, cơ quan liên quan, thực hiện phối hợp.

Châu Tường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *