Hàng loạt ý kiến ​​ngoại trừ kiểm toán, Danameco nói gì?

Rate this post

Theo báo cáo tài chính bán niên 2022, Tổng công ty CP Y tế Danameco (HNX: DNM) ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 25,5 Tỷ đồng. Trong khi, trước kiểm tra, doanh nghiệp báo thu đạt gần 197 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 13 tỷ đồng.

Hàng loạt ý kiến ​​ngoại trừ kiểm toán, Danameco nói gì?  - Ảnh 1.

Sau khi kiểm tra BCTC bán niên, Danameco chuyển từ thanh toán lỗ hàng chục tỷ đồng và được kiểm tra định vị đưa ra một loạt ý kiến ​​ngoại trừ.

Cụ thể về các mục thay đổi sau khi kiểm tra, doanh thu của Danameco đã giảm 3,2% so với báo cáo tự thiết lập còn 190,6 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán lại tăng 22,6% lên 186,4 Tỷ đồng tạo ra lợi nhuận sau khi giảm 90,6% còn 4,2 tỷ đồng. Các chi phí của đơn vị này cũng tăng lên sau khi kiểm tra doanh nghiệp ghi nhận lỗ 25,5 Tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022.

Giải pháp về lỗ trong nửa đầu năm nay, Danameco cho rằng, sau khoảng thời gian diễn ra COVID-19 dịch, các khách hàng quốc tế mong muốn tìm kiếm các nhà cung cấp năng lực sản xuất các vật tư y tế. Vì vậy, công ty Danameco đã mở rộng tập trung cho các nhà mở rộng để đẩy mạnh sản xuất ra khiến giá vốn tăng cao.

Không chuyển từ thanh toán qua lỗ kiểm tra, doanh nghiệp sản xuất này xuất khẩu trang và bị kiểm tra hàng loạt ý kiến ​​ngoại trừ, cụ thể:

Thứ nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay đã bao gồm giá vốn hàng bán với số tiền là hơn 6 tỷ đồng. Do limitation range, testing can not given the link on this service cũng như ảnh hưởng của họ đến các liên kết mục.

Thứ hai, tại thời điểm thực hiện kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022, Danameco không được cung cấp đầy đủ các hồ sơ kế toán có liên quan đến một số doanh thu của 6 tháng đầu năm với giá trị là 2,1 Tỷ đồng.

Thứ ba, về kho hàng và công cụ nợ. Tại ngày 30/06/2022, báo cáo tài chính đang ghi nhận hàng tồn kho giá trị là máy thở linh kiện và tương ứng là khoản nợ phải trả nhà cung cấp với số tiền gần 9 Tỷ đồng. Kiểm toán không có cơ sở để đưa ra ý kiến ​​về toàn bộ số lượng hàng tồn tại cũng như ảnh hưởng đến các mục có liên quan tại ngày 31/12/2021, không có cơ sở để đưa ra ý kiến về chủ sở hữu của kho hàng và công nợ phải trả có liên quan tại ngày 30/06/2022.

Bên cạnh đó, trong tháng 6/2022, Công ty đã tạm nhập hàng hóa và ghi nợ phải trả nhà cung cấp cùng với số tiền 28,4 Tỷ đồng. Các đơn vị mua hàng tương ứng được phát hành vào tháng 8/2022, Công ty đã ghi bút toán xuất toàn bộ lượng hàng nếu trên và ghi nhận vào giá vốn trong tháng 6/2022 nhưng chưa cung cấp viên kiểm toán các phiếu xuất kho liên quan đến lượng hàng tồn tại.

Ngoài ra, Kiểm toán viên không được cung cấp tài liệu kế toán làm cơ sở cho việc hoàn thành dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi giảm giá vốn hàng bán với số tiền gần 7 Tỷ đồng. Sau khi hoàn thành dự phòng nhập, mục cân bằng số “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” tại ngày 30/06/2022 là hơn 1,74 tỷ đồng. Dự phòng hoàn thành khi không có cơ sở là quy định sai của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ tư, Công ty đã ghi nhận vào mục khác Thu nhập (số tiền gần 2,5 tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm 2022. Kiểm toán viên chưa được cung cấp các kế toán tài liệu có cơ sở để ghi thu nhập this. Do that, do that not enough basic to give out the comment on the right of the key of the thu nhập nêu trên cũng như ảnh hưởng của chúng tôi đến các mục có liên quan.

Thứ năm. Kiểm toán viên không được cung cấp các biên bản bàn giao tài sản liên kết, kế toán tài liệu có liên quan đến phân chia kết quả hằng năm, các hồ sơ khác có liên quan.

Theo đơn vị kiểm toán, căn cứ vào báo cáo tài chính của năm 2020 và năm 2021, toàn bộ chi phí hao hụt của các sản phẩm tài chính trên 13 tỷ đồng, đã được phản hồi vào kết quả kinh doanh các năm tương ứng của công ty mà không bổ sung cho liên kết bên. Riêng chi phí hao hụt 6 tháng đầu năm 2022 của các sản phẩm tài chính thì công ty chưa thực hiện (ước tính 2 Tỷ đồng). Công ty cũng không ghi kết quả (Lỗ hoặc lỗ) từ liên kết hoạt động từ năm 2020 đến nay.

Friday, tại ngày 30/06/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là hơn 2,57 Tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 28/6/2022 với số tiền hơn 8,75 đồng (tương ứng 875.465 cổ phiếu), vượt quá nguồn lợi nhuận sau thuế được phân phối phối là hơn 6,18 Tỷ đồng.

Hàng loạt ý kiến ​​ngoại trừ kiểm toán, Danameco nói gì?  - Ảnh 2.

DNM cổ phiếu đã giảm 64% từ cuối tháng 3/2022.

Và các giải trình từ Danameco

Với hàng loạt ý kiến ​​ngoại trừ, mới đây, Danameco cũng có văn bản giải thích. Về ý kiến ​​thứ nhất, Danameco cho rằng, đây là giá vốn của các doanh nghiệp thu liên quan đến hợp đồng thầu năm 2021, đặc biệt là hợp đồng thầu không thể gia hạn hợp đồng. Do that, when near to the end of the contract, the disease will open the unit set up with the number of big quality to backup the goods change because must wait to the contract of the plan next. Vì vậy, Danameco bắt buộc phải xuất đơn trước để kết thúc hợp đồng và đơn giản hóa sẽ được giao cho bên mua (các bệnh viện) để thực hiện thủ tục thanh toán.

Về ý kiến ​​thứ hai, Danameco giải thích thời gian gấp rút để hoàn thành BCTC bán niên năm 2022 cộng với nhân sự cũ nghỉ việc, nên doanh nghiệp không thể bổ sung kịp thời. Tuy nhiên, công ty thực tế có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và hiện tại đã được lưu trữ bằng chứng chỉ cho việc ghi nhận doanh thu và tương ứng với giá vốn.

Đối chiếu với ý kiến ​​ngoại trừ về hàng tồn kho và công nợ liên quan đến giá trị hàng tồn kho gần 9 tỷ đồng, Danameco cho rằng, công ty đã kiểm tra và xuất toàn bộ số lượng còn lại giao cho khách hàng trong tháng 6 / 2022. Tại thời điểm kiểm tra Danameco không thể thu thập được chữ ký trên phiếu xuất kho để bổ sung cho kiểm tra, nhưng hiện tại đã hoàn thiện toàn bộ chứng chỉ hồ sơ từ kho lưu trữ theo đúng quy định.

Về tài khoản “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” tại ngày 30/06/2022 là hơn 1,7 tỷ đồng; Tại ngày 31/12/2021, công ty có đánh giá và dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 8,7 tỷ đồng và được công ty Danameco bổ sung hồ sơ cho công ty TNHH Kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Liên quan đến ý kiến ​​tư vấn, theo Danameco, chênh lệch tài khoản phải trả BHXH giữa sổ với thông báo của Cơ quan BHXH số tiền hơn 1,3 tỷ đồng từ các năm trước, vì công ty đã điều chỉnh sai phần This is not to the year play bad. thoát làm tăng thu nhập khác.

Đối với ý kiến ​​thứ năm, Danameco giải thích, một số máy móc thiết bị với giá trị hơn 37 tỷ đồng đang được sử dụng cho hoạt động liên kết theo Hợp đồng liên kết với Bệnh viện Trung ương ở Thái Nguyên. Theo hợp đồng, hàng quý, hai bên sẽ quyết toán doanh thu, chi phí và trả lợi nhuận cho các căn cứ vào doanh thu và chi phí phát sinh từ liên kết hoạt động, trong đó bao gồm cả phân chia chi phí khấu hao từ các thiết bị máy tính trên.

Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo tài chính của năm 2020 và năm 2021, toàn bộ chi phí hao hụt của các tài sản trên hơn 13 tỷ đồng đã được phản hồi vào kết quả kinh doanh các năm tương ứng của công ty but not plug-in liên kết bên.

“Cho tới thời điểm hiện tại, đầu tư tài khoản cho hoạt động này chưa phát sinh doanh thu, Về mặt chi phí Danameco tạm thời trả trước số chi phí liên quan đến hoạt động này, sau khi phát sinh doanh thu và lợi nhuận , Danameco sẽ điều chỉnh và thu lại số chi phí tương ứng mà Danameco đã thực hiện chi trả ”, Danameco giải trình.

Trên trường, phiếu của doanh nghiệp y tế DNM vẫn trên đà điều chỉnh và giảm độ sâu so với đỉnh cao đạt được trong 6 tháng gần nhất ở mức 63.300đ / cp. DNM has a green transaction version, bất chấp tiêu chuẩn thông tin về các BCTC bán niên kiểm toán đã được điều chỉnh và hiện đang được giao dịch ở ngày 22.5. Tuy nhiên, DNM bổ sung vào danh sách cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ chắc chắn sẽ là một giới hạn khiến DNM khó trở mình phục hồi mạnh mẽ. This is also need to be secure DNM said private and the business niêm yết sẽ chú ý tuân thủ đầy đủ thông tin, đúng kỳ hạn theo quy định và doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu áp lực trước cổ đông about the profit and after tax is is a negative number.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *