Gìn giữ văn bản hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số

Rate this post

Trong khi đó, múa chuông là múa người Dao quan niệm “Đã là người Đạo thì cũng phải biết múa”. Bởi lẽ, trong tất cả các buổi lễ quan trọng của đồng bào Dao như Tết nhảy, lễ Lập tĩnh, Tết thanh minh, tất cả các tháng, tháng Bảy điệu múa này… Trong đó, cùng múa may, múa ra binh vào tướng, múa dao, múa múa được biểu diễn lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi người phải nhảy múa liên tục cả ngày trong tiếng chuông, tiếng trống thúc giục. Múa chuông thường được thực hiện luân phiên từng nhà, từng bản người Dao, thu hút bà con làng trên, xóm dưới và các xã lân cận đến thưởng thức.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và giao thoa giữa các dân tộc trên địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều bản sắc của múa chuông, trang trí và múa trống… có nguy cơ bị mai một.

Tại Nghệ An, đồng bào dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ đây có nghề đan dây gai được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là một nét đẹp văn hóa, là niềm tự hào của mỗi người dân ở Quỳ Hợp. Bên khung uốn cong, những điệu bộ của đồng bào Thổ cũng ra đời và vang mãi, là niềm cảm hứng cho cộng đồng ở đây kết hợp, yêu thương cùng nhau vượt qua khó khăn, lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, tới ngày hôm nay, với sự xuất hiện của xếp hạng, dù thuận lợi, khi các ngôi nhà được xây dựng mới không có cột, không có chỗ mắc, cho nên vận chuyển hệ thống xếp ngang gai dần dần. Theo người dân địa phương, những người duy trì nghề đan xen gai ở Qùy Hợp cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Không để di chuyển văn hóa mai một

Sự tồn tại ưu tiên và phát huy hệ thống truyền thông văn hóa trị giá của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu được Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm.

Mới đây, Bộ VH, TT & DL đã ban hành Quyết định số 2239 / QĐ-BVHTTDL về công việc tổ chức Chương trình hỗ trợ, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn bản hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, năm 2022.

Theo đó, sẽ tiến hành kiểm tra, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn bản hóa phi vật thể “Lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”; “Nghệ thuật khèn bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái”; “Múa chuông và nét vẽ của dân tộc Dao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”; “Múa trống của dân tộc Mường tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”; Tổ chức bảo tồn Lễ quét làng dân tộc Phù Lá, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy nghề đan võng gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Các công cụ triển khai nội dung có thể có khảo sát, điều tra, thống kê hệ thống, thu thập thông tin các loại văn bản hóa phi vật thể; xây dựng nội dung nghiên cứu về trạng thái tổng quan, đánh giá trạng thái thực thi, xây dựng các số liệu báo cáo, giám sát khảo sát báo cáo, báo cáo tổng hợp; đề xuất giải pháp hiện thực hiện bảo tồn, phát huy động vật thể hóa phi vật thể.

Bộ VH, TT & DL cũng sẽ tổ chức huấn luyện, truyền dạy, trình diễn, hiện vật hóa phi vật thể; support device, music cụ, đạo cụ; tổ chức chụp ảnh, ghi hình, dựng phim tư liệu về quá trình tổ chức bảo vệ phi vật thể hóa văn bản; trong đĩa DVD phát cho người dân nhằm mục đích bảo vệ công việc và tuyên truyền văn bản truyền thông dân tộc thiểu số…

Faker tổ chức Chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, năm 2022 nhằm thực hiện các chương trình chủ của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về sự tồn tại của tác giả, phát huy hệ thống truyền thông văn hóa của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Chương trình đồng thời phát huy hiệu quả nguồn đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công ty bảo tồn, phát huy hiệu quả truyền tải hệ thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An.

Thông qua các nghiên cứu hoạt động, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn bản hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh niên (lớp trẻ) được tăng trưởng cường lực. Theo đó, các hoạt động đa dạng như sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu, dân vũ, truyền dạy nghề, nghi lễ văn hóa mang đậm bản sắc mỗi dân tộc sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng giao lưu, vui chơi giải trí lành mạnh từ hệ thống truyền tải văn bản trị giá của mình, tăng cường kết nối dây cáp.

Công ty tồn tại, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số càng ngày càng được quan tâm đến kỳ vọng sẽ đề cao vai trò của chủ đề có thể văn hóa các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín tín hiệu kết hợp với công thức nâng cao, kế thừa của lớp trẻ đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, các sản phẩm hóa phi vật thể có thể “sống” được trong lòng đồng bào và phát triển cao hơn thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *