Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất văn hóa và du lịch

Rate this post

Hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất văn hóa và du lịch của tỉnh Vĩnh Long vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức ngày 1/10.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Định Phong nhận định, Vĩnh Long là địa phương có bảo tàng di sản hóa đồ, nếu được xác định đúng hướng thì tiềm năng phát triển rất lớn. Do that, in time to, tỉnh cần chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực cho Bảo tàng tỉnh thực hiện chuyển đổi số theo định hướng và lộ trình.

Đồng chí Phạm Định Phong cho rằng, tỉnh Vĩnh Long cần xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phù hợp để phục vụ cho nghiên cứu hoạt động, giáo dục, trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa cấp tỉnh và quốc gia gia; Nghiên cứu cách thức ứng dụng công nghệ của một số bảo tàng, ban quản lý di tích ở các địa phương đã bắt đầu thành công, qua đó xây dựng các phù hợp ứng dụng giới thiệu nội dung, trưng bày chuyên đề, hoạt động động giáo dục di sản xuất văn hóa tại trực tuyến thông tin phương thức. Song song đó, tỉnh và ngành văn hóa cần chỉ đạo quyết định công việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Bảo tàng về công nghệ và công việc ứng dụng công nghệ thông tin để có thể ứng dụng thành thạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Phan Văn Giàu cho biết, Vĩnh Long hiện đang lưu giữ một kho bảo tàng di sản văn hóa và phi vật thể rất đa dạng, phong phú. Tỉnh có hai di sản phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là Lễ hội Lăng Ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn và làng nghề đóng tàu hũ ky, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh ; has 66 di tích xếp hạng lịch sử, văn hóa. Đặc biệt, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long đang lưu giữ trên 27.000 tư liệu, hiện vật, có một hiện vật được công nhận là Bảo tàng Quốc gia… Chính vì vậy, việc thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng thành công khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo mật và di tích là một xu thế tất cả các yếu tố, lâu dài. Số chuyển đổi ứng dụng sẽ được kết nối đưa ra sản phẩm được trưng bày tại bảo tàng và các di tích trên địa bàn tỉnh đến gần với công ty, đóng góp tích cực vào quá trình bảo mật và phát huy hiệu quả văn hóa trị giá, đưa ra văn bản hóa để trở thành sản phẩm của du lịch, tạo ra kinh tế số phát triển tại địa phương.

Ông Phan Văn Giàu nhấn mạnh, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất văn bản và du lịch là cần thiết và tất cả, tuy nhiên việc triển khai phải từng bước, xây dựng lộ trình, giải pháp công cụ để thực hiện hiệu quả. Với những thông tin, giải pháp được các đại biểu thảo luận, trao đổi tại hội thảo lần này, sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quyết định triển khai thực hiện chuyển đổi số, nỗ lực lực phấn đấu đến năm 2025 đạt được một số thành công nhất định về chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất văn hóa và du lịch.

In the workshop, the Dai expression is being GIỚI THIỆU TỔNG KẾT VỀ CÁC CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ trong lĩnh vực sản xuất văn hóa và du lịch; giới thiệu một số sản phẩm tự động hóa và du lịch biểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; đồng thời trao đổi, giải những câu hỏi thắc mắc về những khó khăn, giải pháp bắt buộc phải triển khai để xây dựng lộ trình chuyển đổi ứng dụng trong lĩnh vực di chuyển văn hóa và du lịch tại địa phương. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *